Socialdepartementet

Nytt servicecenter ska hjälpa myndigheter med administration

Pressmeddelande   •   Nov 04, 2010 14:17 CET

Regeringen inrättar ett servicecenter som ska sköta ekonomi- och personaladministration åt andra statliga myndigheter. Målet är att effektivisera myndigheternas administration och därmed frigöra resurser för myndigheterna att satsa på sin kärnverksamhet. På sikt beräknas servicecentret kunna minska statens kostnader för administration med upp till 1 miljard kronor per år.

- Vi behöver arbeta smartare inom den statliga förvaltningen och utnyttja de fördelar som finns med att samverka kring de administrativa sysslorna. Den är också avgörande för att vi ska klara av de stora pensionsavgångar som väntar framöver. Den här reformen är i linje med den internationella trenden i såväl offentlig förvaltning som näringsliv. Ett servicecenter kommer att hjälpa myndigheterna att fokusera på sina kärnuppgifter, och spara mycket pengar, säger civil- och bostadsminister Stefan Attefall.

Tanken är att servicecentret mot en avgift ska erbjuda andra statliga myndigheter tjänster inom ekonomi- och personaladministration, t.ex. löneutbetalningar och fakturahantering. Kostnaderna minskar när tjänsterna produceras gemensamt istället för av varje enskild myndighet. Genom att skapa gemensamma standarder och stora volymer stimuleras dessutom utvecklingen av en marknad för tjänster på området och förbättrar förutsättningarna för upphandling. Utvecklingen av centret kommer att ske stegvis och kundmyndigheterna kommer att kunna anslutas successivt.

Målet är att servicecentret ska vara inrättat den 1 januari 2012.

Regeringen har utsett en utredare som ska förbereda bildandet av servicecentret. Utredare är generaldirektören Katrin Westling Palm. Hon är chef för Pensionsmyndigheten och ledamot i E-delegationen samt har tidigare varit överdirektör vid Skatteverket.


Kontakt:
Petra Kjellarson
Pressekreterare hos Stefan Attefall
08-405 39 06
070-646 21 12