Sida

Nytt Sida-stött projekt mot krigsförbrytelser i Tjetjenien

Pressmeddelande   •   Maj 26, 2004 14:51 CEST

Sida har beslutat att för första gången stödja ett rättsligt samarbetsprojekt i Tjetjenien. Det nya Sidastödet kanaliseras via Svenska Helsingforskommittén till Stichting Chechnya Justice (SCJI) i Tjetjenien.

Den rysk-nederländska organisationen SCJI ska dokumentera allvarliga brott mot mänskliga rättigheter utförda under den pågående konflikten och starta juridiska processer i ryskt rättsväsende samt i Europadomstolen.

– Sedan det nu pågående kriget i Tjetjenien startade 1999 har bara någon enstaka rysk militär dömts för övergrepp eller för brott mot de mänskliga rättigheterna trots att det har funnits fall med stark bevisning. Denna insats har en mycket stor relevans för Rysslands omvandling till en demokratisk stat, säger Elsa Håstad, Rysslandssamordnare på Sida.

SCJI ska även utbilda ryska jurister i mänskliga rättigheter och internationell standard samt rapportera om mänskliga rättigheter i Tjetjenien.

Konflikten är i dag ett blodigt gerillakrig där tjetjenska rebeller bedriver asymmetrisk krigföring mot ryska militärer. Från båda sidor begås allvarliga brott mot de mänskliga rättigheterna. Pojkar och män i åldrarna 12 till 60 år förs bort, i ökande utsträckning även flickor och kvinnor, och utsätts för tortyr utan formella anklagelser. Våldtäkt och plundring har också blivit rutin bland de ryska styrkorna. Många av de som förs bort ”försvinner” eller dödas ”under flyktförsök” medan de som har mer tur köps tillbaks av sina familjer för stora belopp.

– Även om det har varit, och fortfarande är, mer vanligt att män utsätts för dessa brott ökar brotten mot flickor/kvinnor. Även dessa tas i förvar eller försvinner. Trenden visar att operationerna allt mer inriktas på kvinnor. Speciellt unga och änkor, säger Elsa Håstad.

Sida har tidigare endast stött humanitära projekt i Tjetjenien via ICRC, FN-organen, Läkare utan gränser och Danska flyktingrådet. Bland annat har det rört sig om insatser för flyktingar i regionen. Det nya rättsliga projektet får inledningsvis stöd av Sida med 3,6 miljoner kronor för en treårsperiod.

För mer information kontakta Sidas presstjänst, tel: 08-698 55 55.