Airsonett

Nytt sjukhus i Danmark väljer Opragon

Pressmeddelande   •   Okt 12, 2010 14:44 CEST

Privatägda HjerteCenter i Varde som grundades 1998, byggde under 2010 ett helt nytt sjukhus i södra Danmark. Nybygget, som omfattar tre byggnader på cirka 5 000 m2, innehåller lokaler för undersökning, behandling, operation, administration, teknik och service. På HjerteCenter Varde behandlas årligen över 2 000 patienter, mestadels från Danmark men även privatpatienter från andra delar av världen.

HjerteCenter i Varde valde efter rekommendation från energi- och ventilations-konsult Grontmij Carl Bro, som har erfarenhet av Opragonprojekt i Sverige, att utrusta sina tre operationsrum med Airsonetts ventilationssystem Opragon med TLA-teknik. HjerteCenter är idag ett av norra Europas modernaste och mest välutrustade sjukhus inom hjärtmedicin. Hela verksamheten är inriktad på diagnostiska undersökningar, medicinsk behandling och öppen hjärtkirurgi för olika typer av hjärtåkommor. Bland annat är man störst i Skandinavien när det gäller behandling av hjärtrytmstörningar.

 ”Vi valde Opragon för att öka tryggheten och säkerheten för våra patienter. Det gäller att, så långt det är möjligt, eliminera alla tänkbara smittvägar och i det arbetet spelar Opragon, tillsammans med övriga förebyggande åtgärder, en viktig roll. Vi är så här långt mycket nöjda med utrustningen och dess funktion, speciellt det faktum att systemet skapar låga cfu/m3 (colony-forming unit, eller luftburna bakteriebärande partiklar) i hela operationsrummet. Ventilationen ger en behaglig arbetsmiljö i den något undertempererade zonen över operationsbordet där den mer fysiskt arbetande personalen finns. De flesta av oss som arbetar i operationsrummen uppskattar också den mycket låga ljudnivån” säger Ricardo Sanchez, sjukhusdirektör och chef för hjärtsjukhuset, som invigdes i augusti 2010.

”Det är självklart mycket glädjande för oss som leverantör, att våra kunder är nöjda. Vi kommer att ha kontinuerlig kontakt med sjukhusledningen i Varde och följa upp installationen med regelbunden validering av operationsrummen  för att säkerställa den goda miljön. HjerteCenter Varde är ett bra exempel på att fler och fler kunder och ventilationskonsulter börjar ta till sig vår teknik och ser fördelarna med Opragon. Vi är övertygade om att fler projekt i Danmark kommer att följa exemplet i Varde” säger Peter Ekolind försäljnings- och marknadschef på Airsonett AB

För mer information, vänligen kontakta:

Peter Ekolind, Försäljnings- och Marknadschef, Airsonett AB, tel: +46  (0)431 402539, e-mail peter.ekolind@airsonett.com

Airsonett är ett forskningsbaserat medicintekniskt företag med en unik  teknologi och utveckling av  icke-farmaceutisk behandling av allergisk astma. och  för begränsning av luftburen infektionsspridning inom sjukvården. Airsonett blev vald till Årets Medicintekniska Företag 2009 i Sverige. www.airsonett.com