Finansdepartementet

Nytt skatteavtal med Schweiz ger ökade möjligheter att få bankinformation

Pressmeddelande   •   Feb 28, 2011 11:09 CET

Sverige sluter nytt skatteavtal med Schweiz. Därmed bryts den schweiziska banksekretessen så att Skatteverket kan få bankinformation och annan information. Ytterligare åtgärder för ett fördjupat samarbete med Schweiz kommer att följa i ett nästa steg.

- Det här är ett viktigt första steg som  ökar Sveriges möjligheter till kontroll av pengar på schweiziska bankkonton, säger finansminister Anders Borg.

Skatteverket får nu möjlighet att begära in bankinformation från Schweiz som tidigare inte var tillgänglig. Det blir också möjligt att få sekretessbelagd information om ägande i bolag och stiftelser med mera.

Andra viktiga ändringar i skatteavtalet är utökad rätt för Sverige att beskatta svenska pensionsutbetalningar till personer bosatta i Schweiz. Sverige får även utökad rätt att beskatta kapitalvinst på aktier m.m. hos personer bosatta i Schweiz som tidigare bott i Sverige.

Ändringen framgår av ett protokoll till skatteavtalet som undertecknades i Stockholm den 28 februari av Finansminister Anders Borg och Schweiz ambassadör Kurt M. Hoechner. För att protokollet ska bli gällande kommer det att lämnas till riksdagen för godkännande.

Regeringen har prioriterat att säkerställa utbyte av information i skatteärenden med så många länder som möjligt. Sedan 2007 har över 30 avtal ingåtts, bland annat med länder som Luxemburg, Liechtenstein, Nederländska Antillerna, Gibraltar, Isle of Man, Jersey och Österrike. Detta arbete fortsätter. Avtalen ger Skatteverket tillgång till bland annat bankinformation i utlandet och är därför viktiga för Skatteverkets kontrollmöjligheter. Avtalen har en preventiv effekt och är också viktiga för viljan att göra så kallad frivillig rättelse, det vill säga att deklarera inkomster och tillgångar som tidigare utelämnats i deklarationen. Skatteinkomsterna på de frivilliga rättelser som kommit in till Skatteverket hittills är i storleksordningen 300 - 350 miljoner kronor. En stor andel av dessa rättelser rör tillgångar i Schweiz.

Kontakt:
Daniel Valiollahi
Pressekreterare hos Anders Borg
08-405 37 80
072-225 45 47

Markus Sjöqvist
Pressekreterare
08-405 13 81
076-107 20 36

Christina Svanhagen, departementssekreterare
Enheten för skatteadministration, skatteavtal och tullfrågor
08-405 15 38