Saco

Nytt skolbygge saknar viktiga byggstenar

Pressmeddelande   •   Jun 13, 2003 12:27 CEST

Det saknas viktiga byggstenar för en ny gymnasiereform. Det skriver SACO i sitt yttrande över gymnasieutredningen. Innan dessa är på plats bör ingen ny stor reform genomföras. Det saknas lösningar som innebär att fler faktiskt fullföljer sina gymnasiestudier. Den ökande utslagning som skett under 90-talet måste brytas.

Det saknas också en analys av hur den nya gymnasieskolan skall kunna finansieras. Detta gäller inte minst i tider av ett minskande arbetsutbud och den därmed kommande strukturella försvagningen av kommunernas ekonomi. Det måste göras en översyn av det samlade skatteutrymmets utveckling och fördelning.

Det nya gymnasiet måste också utformas med mer hänsyn till det omgivande utbildningssystemet. Skall undervisningen på gymnasiet fungera måste också grundskolan göra det. På samma sätt måste frågan om vad som krävs för högre studier, i Sverige och andra länder, redas ut innan det nya gymnasiet kan ges sin utformning.

På några punkter är gymnasiekommittén dessutom inne på fel väg:

SACO förordar bestämt en återgång till systemet med ämnesbetyg. Att prestationen i studiernas inledning skall kunna väga lika tungt som den ackumulerade kunskapen på den sista kursen strider mot lärandets principer.
SACO ifrågasätter också den föreslagna utformningen av de åtta blocken. Gymnasieskolan måste skilja sig från högstadiet och det är inte rimligt att elever med helt olika förutsättningar och önskemål skall tvingas läsa samma saker. Karaktärsämnena måste ges ett ordentligt utrymme redan från början.
För ytterligare kommentarer: SACO:s samhällspolitiske chef Gunnar Wetterberg, 08-613 48 69 eller 070-689 11 22.