Forskning & Framsteg

Nytt skydd mot fågelinfluensa

Pressmeddelande   •   Aug 20, 2007 08:50 CEST

Antikroppar från människor som överlevt H5N1-infektion skyddar möss mot smitta.

Förra året rasade fågelinfluensa av typen H5N1. Enligt Världshälsoorganisationen WHO har drygt 300 människor insjuknat hittills, varav 185 har dött. Forskare från Vietnam, Schweiz och USA har nu isolerat antikroppar ur blod från en vietnamesisk överlevande, rapporterar tidskriften Forskning & Framsteg.

Möss som fått dessa antikroppar hade ett bra skydd när de sedan utsattes för smitta med H5N1-virus. Antikropparna gjorde att mössen skyddades helt mot virus i hjärnan och mjälten, och de fick betydligt mindre mängd virus i lungorna än möss utan antikroppar.

Att just lungorna skonas är väsentligt. De personer i Vietnam som dog hade infekterade lungor, något som de överlevande klarade sig från.

Mössen skyddades mot influensan även om de fick antikroppar först tre dygn efter smittillfället. Det bådar gott eftersom många smittade människor inte söker hjälp direkt.

Pressansvarig: Björn Fjæstad, bf@fof.se