Fastighetskontoret, Stockholms stad

Nytt stall och ridhus på Ågesta gård

Pressmeddelande   •   Sep 06, 2010 09:40 CEST

För att förbättra arbetsmiljön och tillgodose hästarnas behov av utrymme, har fastighetskontoret i Stockholms stad uppfört ett nytt stall och ridhus på Ågesta gård i Huddinge. Den nya anläggningen invigdes den 5 september 2010 av stadsbyggnads- och fastighetsborgarrådet Kristina Alvendal (M).

– Byggnadsarbetena påbörjades i augusti 2009 och under byggtiden har verksamheten vid Ågesta ridskola bedrivits som vanligt, säger Jan Lind, projektledare vid fastighetskontoret.
– Arbetena har därför skett med hänsyn till hästarna och till ridskolans alla elever, som uppgår till cirka 900 varje vecka, fortsätter Jan Lind.

Det nya stallet är på 1.700 kvadratmeter med 66 boxar. Stallet innehåller även omklädningsrum, kontor och foderlada. Det nya ridhuset med cafeteria och läktare är på 1.500 kvadratmeter och innehåller ett karantänstall med 10 – 12 platser för nya och sjuka hästar. Ridanläggningen har fått en ny uteridbana och marken runt byggnaderna har iordningställts.

Fastighetskontoret har dessutom installerat bergvärme och en solcellsanläggning på gården. Detta som ett led i Stockholms stads satsning på energieffektivisering och minskad klimatpåverkan.

Stockholms stad har totalt investerat 42 miljoner kronor i den nya ridanläggningen.

Upplysningar
Jan Lind, projektledare vid fastighetskontoret, telefon 08-508 269 51, jan.lind@stockholm.se

 

 

 

Fastighetskontoret i Stockholms stad förvaltar ett unikt och spännande fastighetsbestånd som inrymmer många olika verksamheter viktiga för invånare, företagare och besökare. Vårt fastighetsinnehav består av såväl stora kontor, offentliga och kommersiella lokaler som slott och torp, bergrum och konstnärsateljéer, brandstationer och saluhallar, herrgårdar och salutorg. Dessutom bedriver vi ett aktivt skogsbruk med hänsyn till rekreation och naturvård på stora markområden utanför kommungränsen.