Svenska Foder AB

Ännu ett starkt år för Svenska Foder

Pressmeddelande   •   Feb 21, 2011 09:40 CET

Nytt starkt år för Svenska Foder

2010 blev ett riktigt bra år för Svenska Foder. Bolaget redovisar en årsomsättning på 3,4 (2,9) miljarder kronor och ett resultat före skatt som uppgår till 76 (62) miljoner kronor. Den totala mängden ton inom verksamheten ökade med 24 %.

Svenska Foder kan åter presentera ett bra resultat. Trots detta känner Carsten Klausen som är VD för Svenska Foder-koncernen att mycket fortfarande är ogjort. - Det går inte en dag utan att vi frågar oss själva – vad kan vi göra bättre? Vi lever i en bransch med tuffa marginaler både för våra kunder och för oss som leverantörer. Det kommer att dröja länge innan vi ser en annan utveckling på markanden och därför är det en utmaning varje dag att arbeta med utveckling och ökad effektivitet, säger Carsten Klausen. Han är tydlig i sin åsikt att bolaget inte kan öka sitt resultat genom ökade marginaler utan resultatet måste skapas genom att arbeta smartare.

- Våra investeringar i produktionen ska inte bara leda till ökad kvalitet utan de ska direkt bidra till ökad effektivitet och därmed ökad lönsamhet för kunden och oss själva, menar Carsten Klausen.

Volymökningen och resultatet för verksamhetsåret 2010 är positivt för alla verksamhetsområden och bolag i Svenska Foder-koncernen.

Ökade investeringar
Under 2010 har bolaget investerat i ökad produktions- och utlastningskapacitet och ytterligare stärkt sin kvalitets- och leveranssäkerhet.

Investeringarna i Trollenäs, Tågarp (etapp 2) och Landskrona medför ökad kapacitet och effektivitet för mottagning och hantering av spannmål. Detta medför ett bättre flöde ur kvalitetssynpunkt och en smidigare hantering för våra kunder i samband med leveranser.

Investeringar har skett i kapacitet för råvaruhantering och produktion för att motsvara en ökad efterfrågan på eko-foder.

Fabrikerna i Västerlösa och Åhus har uppgraderats med nya styrsystem som ökar produktionskapaciteten och ger en ytterligare kvalitetssäkring.

En omfattande investering i ny teknik har skett i utsädesproduktionen i Kinne-Kleva vilket ger en ökad produktions- och leveranskapacitet.

Eko-foder växer snabbt
Produktionen av eko-foder har ökat snabbt och efterfrågan är mycket positiv. Svenska Foder kommer att utöka sortimentet av eko-foder under 2011. Vi kommer under våren 2011 att kunna leverera eko-foder till våra kunder i Sydsverige direkt från vår fabrik i Åhus. Fabriken i Hällekis, norr om Lidköping, kommer även i framtiden att producera och leverera eko-foder till våra kunder i Mellansverige.

Samarbete och lokal förankring
Svenska Foder har utvecklat en strategi där man växer dels genom egen säljframgång på marknaden och dels genom att investera i små och medelstora branschföretag. Allianser och nära samarbete med andra företag ingår också i strategin.

 – Vi har hittat ett sätt att arbeta där vi har många och bra kanaler ut till marknaden utan att själva bli för tunga organisatoriskt förklarar Carsten Klausen. Mindre företag och lokala avdelningar med sin lokala kännedom och känsla för vad marknaden efterfrågar har oftast en stark marknadsposition i sina närområden. Svenska Foder kan bidra med resurser i form av specialistkompetens och andra resurser som de mindre bolagen saknar.

 Fortsatt tillväxt inom affärsområdet Service
Foder, växtodling och spannmålshandel kommer alltid att vara Svenska Foders kärnverksamhet. Samtidigt kan vi glädja oss åt att verksamheten inom affärsområdet Service; Djur&Natur, Svenska Tele och Svenska Foder Energi växer på ett mycket positivt sätt. Verksamheten inom Nomus Skadedjursbekämpning och Brandskydd har fått utökade resurser och även där ökar antalet kunder inom lantbruk, industrier och fastighetsbolag. Affärsområdet Service är ett uttalat tillväxtområde inom Svenska Foder-koncernen.

Del av en internationell koncern 
Genom Svenska Foders moderbolag, det danska DLG, ingår bolaget i en snabbt växande koncern. Koncernen omsätter idag ca. 47 miljarder SEK (39.4 miljarder DKR i jämförelse med 34.1 miljarder DKR 2009) och har verksamhet i 24 länder. Antalet anställda är 5000. Foderproduktionen på 3,7 miljoner ton gör att DLG är en av världens största foderproducenter. DLG är också en stor aktör inom spannmålshandel och en av världens största handelshus när det gäller maltkorn.

Transport och logistik är koncernens största post på kostnadssidan. DLG fraktar stora volymer både på landsväg och som sjötransporter. DLG fortsätter att utveckla sin verksamhet i Europa där Sverige och Svenska Foder har en viktig roll även i koncernens framtida strategier.

Det direkta ägandet är inte den enda vägen för DLG att utvecklas i framtiden. Samarbete och allianser med partners som har en respekterad position på marknaden är också en viktig väg till framgång.

Inom DLG ser man mycket positivt på Svenska Foders utveckling.  

– Svenska Foder är en viktig del i vår internationella utvecklingsstrategi. Vår satsning på lantbruksbranschen i Danmark, Sverige, Tyskland, Polen och de baltiska länderna ger spännande möjligheter och synergier på både handel, produktion och logistik. Jag ser också mycket positivt på att Svenska Foders samarbetet med övriga bolag inom DLG-koncernen utvecklas kontinuerligt, säger Asbjörn Börsting, koncernchef i DLG och styrelseordförande i Svenska Foder.

 – Det finns en röd tråd genom hela DLG-koncernen. Ett utbyte av kunskaper och erfarenheter som ska leda till att vi hela tiden utvecklas som specialister och affärsmän. Det utbytet vill vi gärna även erbjuda Svenska Foders dotterbolag och affärspartners, säger Asbjörn Börsting.

För ytterligare information kontakta:

Carsten Klausen,
VD Svenska Foder AB,    
0510 – 828 38

Asbjörn Börsting,
Koncernchef DLG och styrelseordförande i Svenska Foder AB
+45 21 92 20 00 

Bilagor:  

1)  Svenska Foder-koncernen, utdrag ur årsredovisningen 2010

2)      Fakta Svenska Foderkoncernen

3)   Foto finns att hämta på www.svenskafoder.se

 

Bilaga 1.

Svenska Foder-koncernen,

Utdrag ur årsredovisningen för 2010

 

Flerårsöversikt

Mkr, SEK

                                     2010    2009     2008     2007     2006     2005     2004    2003                 

Nettoomsättning              3400     2900      3350      2580      1900       1640      1580     1870

Resultat före skatt            76         62          27         52          18           12           3        -22

Medelantal anställda *)      258        247        236       210        219          216        231      244  

 

*) Inklusive dotterbolag. Beräknat på 1800 arbetade timmar per år.

Bilaga 2.

FAKTA, Svenska Foder-koncernen

Svenska Foder är leverantör av foder och växtodlingsprodukter till lantbruket och cerealieprodukter till livsmedelsbranschen. Svenska Foders huvudinriktning är att vara producent och grossist med ett väl utbyggt distributions- och försäljningsnät i nära samarbete med återförsäljare.

Vi arbetar i en kundorienterad organisation där närhet till kunden, effektivitet och service är nyckelord. Koncernen har ca. 260 anställda och en omsättning på ca. 3,4 miljarder kronor.

Svenska Foder har sitt huvudkontor i Lidköping.

Övrig försäljning/adm. finns i Knästorp utanför Lund och i Västerlösa utanför Linköping.

Svenska Foder finns med egna anläggningar, utöver dessa orter, på ett 20-tal platser. Det är foderfabriker, utsädesanläggningar, hamnanläggningar, butiker/lagerterminaler för mottagning av spannmål samt försäljning/leverans av djurfoder, utsäde, gödning och kemprodukter.

Svenska Foder är kvalitets- och miljöcertifierat enligt ISO 14001, ISO 9001 GTP. Vi arbetar enligt HACCP, SAM och SBA

Ägare
DLG, Dansk Landbrugs Grovvaresellskap, äger 100 procent av aktierna i Svenska Foder AB.

Försäljning
sker även via ca. 50 specialistsäljare som arbetar på fältet med direkta kundbesök och rådgivning.

 

Fodertillverkning

Foderfabriker finns i Hällekis, Västerlösa, Tågarp och Åhus.

I FoderMix AB, utanför Vara, tillverkas foderpremixer. Bolaget ägs till 50 % av Svenska Foder. Övriga aktier ägs av vårt systerföretag Vitfoss A/S i Danmark.

 

Utsädesframställning

finns i Kinne Kleva, Nossebro och Västergård (legoprod.) Fröer produceras av Skånefrö AB.

 

Hamnanläggningar

Svenska Foder har hamnanläggningar för export av spannmål och för import av råvaror samt gödning i Oxelösund, Bergkvara, Åhus, Trelleborg, Landskrona, Uddevalla och Hällekis.                       

 

Spannmål

Svenska Foder köper in spannmål från Sveriges bönder. Används till fodertillverkning och för försäljning till kvarnar, bryggerier, brännerier och som exportprodukt.

 

Centrallager

Centrallager för paketerade och säckade produkter finns i Hällekis.

 

Laboratorium

Svenska Foder har centrallaboratorium i Lidköping.

 

Volymer

Svenska Foder hanterar ca. 2 miljoner ton råvaror och färdigprodukter per år.

 

Återförsäljare

Svenska Foder samarbetar med ca 250 återförsäljare över hela landet.

 

Dotterbolag/ intressebolag

Nomus AB, 100 %

Vellinge Spannmål AB, 100 %

Svefo Transport AB, 100 %

Roséns i Skaraborg AB, 100 %

Vallåkra Lantmannaaffär AB, 70 %

Trollenäs Lantmannaaffär AB 70 %

DalsLant, 70 %

Scandinavian Seed AB, 50,6 %

FoderMix AB, 50%

Brassica Energi AB, 40 %

Skånefrö AB, 30 %

Stigtomta Kvarn 20 %

Datalogisk A/S, 10 %

 

Antal anställda

Antalet anställda är 260 personer.