Finansdepartementet

Nytt statligt bolag för övertaliga bostäder placeras i Sundsvall

Pressmeddelande   •   Dec 19, 2003 16:00 CET

Lars Magnusson
Departementsråd
08-405 22 37

Sten Ekström
VD
070-649 98 47


I dag beslutade styrelsen för det nya statliga bolaget för övertaliga
bostäder att bolaget ska placeras i Sundsvall. Till VD har utsetts Sten
Ekström.

I augusti 2002 bildades Statens bostadsnämnd (SBN) till stöd för
kommuner med minskande befolkning och överskott på bostäder. Ett syfte
är att åstadkomma balans på bostadsmarknaden på orter med minskande
befolkning.

Genom SBN kan nu kommuner också få hjälp att utveckla bostäder till
annan användning eller att avveckla bostäderna via ett nytt
fastighetsbolag.

Det nya bolaget har försetts med över 500 000 000 kronor i eget kapital
för att bland annat

- överta tomma lägenheter och på kommersiella villkor utveckla dem för
annat ändamål

- överta tomma lägenheter för avveckling genom rivning eller
nedmontering och återanvändning.

Bolaget startar den 1 januari 2004 med Sten Ekström som VD. Sten
Ekström har tidigare varit regionchef för Vasakronan i Norrland.
Huvudkontoret kommer att placeras i Sundsvall.


____________________________________________________________


Vill du veta mer om regeringens politik och arbetet i Regeringskansliet, kontakta en minister eller se webbutsändningar från presskonferenser och seminarier? Gå in på http://www.regeringen.se