VHS Verket för högskoleservice

Nytt statligt ramavtal för tryckeri- och kopieringstjänster

Pressmeddelande   •   Okt 19, 2004 11:47 CEST

Den 19 oktober har Verket för högskoleservice, (VHS), undertecknat nya ramavtal för tryckeri- och kopieringstjänster för statliga myndigheter. De nya ramavtalen,
VHS 3-0003-33204, gäller från och med den 19 oktober 2004. Ramavtalens giltighetstid är på två år med möjlighet till ett års förlängning. Ramavtalet ersätter tidigare ramavtal för tryckeri- och kopieringstjänster.

Myndigheter under regeringen kan använda dessa ramavtal utan att göra en egen upphandling enligt förordningen 1998:796 om statlig inköpssamordning. Ramavtalen får även användas av kommuner och landsting, under förutsättning att fullmakt har lämnats.

Följande leverantörer ingår i ramavtalsområdet tryckeritjänster:
Lenanders Grafiska AB
AB Danagårds Grafiska
EO Print AB
NRS Tryckeri AB
Edita Sverige AB
Intellecta AB
Taberg Media Group AB
Elanders AB (publ)

Följande leverantörer ingår i ramavtalsområdet kopieringstjänster:
Arkitektkopia AB
Intercopy AB
AB Ingeniörskopia
A.J. Ekonomi-Print AB

Det nya ramavtalet för tryckeri- och kopieringstjänster, VHS 3-0003-33204, kan i sin helhet ses på VHS hemsida www.vhs.se och på www.avropa.nu.

Eva Estberg
Informationschef
08-725 96 03
070-492 61 68
eva.estberg@vhs.se

Mer information:
Stellan Mafredas
Chef för VHS Upphandling
Tfn 08-725 96 51, mobil 070-588 86 37

VHS är en av de myndigheter som har regeringens uppdrag att svara för upphandling åt statlig förvaltning inom ramen för den statliga inköpssamordningen.