Post- och telestyrelsen, PTS

Nytt statligt stöd och likabehandling av operatörer ska ge skjuts åt bredbandsutbyggnaden

Pressmeddelande   •   Feb 15, 2007 13:20 CET

Ett nytt statligt bredbandsstöd om 1,1 miljarder och en ny modell för likabehandling av operatörer som vill ha tillträde till Telia Soneras fasta nät. Det är två av de åtgärder som Post- och telestyrelsen, PTS, föreslår i rapporten Förslag till bredbandsstrategi för Sverige som lämnades till regeringen i dag. Rapporten innehåller en rad förslag på åtgärder som krävs för att alla i Sverige ska få tillgång till bredband senast år 2010 - och för att så många som möjligt ska kunna välja mellan konkurrerande bredbandserbjudanden.

- Sverige har under de senaste åren halkat efter i bredbandsutvecklingen. Vårt förslag till bredbandsstrategi för Sverige beskriver vad som krävs för att vi ska kunna återta en tätposition som IT-nation. Bredbandsstöd är en viktig del, men vi ser också att operatörerna måste vara garanterade lika behandling när de vill ha tillträde till det traditionella telenätet. Detta behövs för att konkurrensen ska förbättras, säger Marianne Treschow, generaldirektör på PTS.

1,1 miljarder ger alla tillgång till bredband senast 2010

För att alla i Sverige ska kunna få tillgång till bredband senast år 2010 krävs ett nytt bredbandsstöd om drygt 1,1 miljarder. Cirka hälften av pengarna skulle kunna hämtas från EU:s strukturfonder. PTS föreslår utökade krav och noggrann uppföljning av bredbandsstödet, till exempel genom att de nät som tillkommit med statligt stöd ska vara öppna för flera operatörer.

Ny modell för likabehandling

För att skapa en fungerande marknadsplats för Telia Sonera och de operatörer som behöver tillträde till Telia Soneras nät, anser PTS att det behövs en ny modell för likabehandling av operatörer. Därför vill PTS omgående inleda en dialog med marknadens aktörer om den mest effektiva vägen fram till en ny modell.

En bättre fungerande marknadsplats skulle öka bredbandskonkurrensen och ge fler valmöjligheter för konsumenterna. Behovet av ständiga ingripanden på detaljnivå från PTS skulle också minska.

En möjlig modell som PTS beskriver är att inom Telia Sonera bygga vattentäta skott mellan försäljningen av grossistprodukter som gäller det fasta nätet och övrig verksamhet. Denna typ av grossistförsäljning hanteras i dag till största delen av nätbolaget Telia Sonera Network Sales (Skanova). Modellen skulle avlägsna Telia Soneras incitament och möjlighet att utnyttja det övertag bolaget har i och med att man äger nätet. Den modell PTS föreslår har många likheter med den brittiska modellen Open Reach där en enhet inom British Telecom hanterar grossistförsäljningen och är tydligt avskiljd från övrig verksamhet inom bolaget.

För mer information:

Stefan Backman, projektledare, tfn: 0730-66 57 74

PTS presstjänst, tfn: 08-678 55 55

PTS verkar för att alla i Sverige ska ha tillgång till effektiva, prisvärda och säkra kommunikationstjänster.