Post- och telestyrelsen, PTS

Nytt stöd för bredband på landsbygden

Pressmeddelande   •   Okt 05, 2010 09:53 CEST

Alla bör ha tillgång till bredband. Nu finns det ett nytt stöd för byalag och kommuner som vill bygga bredband på landsbygden, där marknaden inte kommer att bygga bredband.

Redan i dag kan byalag, andra lokala utvecklingsgrupper och kommuner söka stöd för att bygga bredband genom landsbygdsprogrammet och kanalisationsstödet (ett stöd för att lägga tomrör som man sedan kan dra fiber i). Stöden är på totalt 250 miljoner kronor. Men en del av stöden kräver att det offentliga går in och tar en del av kostnaden. Det har varit problematiskt för en del kommuner och försvårat bredbandsprojekt på landsbygden.

Enklare starta bredbandsprojekt

Kommunikationsmyndigheten PTS har fått 95 miljoner kronor av regeringen för att stimulera utbyggnaden av bredband på landsbygden, där marknaden inte kommer att bygga bredband. De här pengarna kan byalag, andra lokala utvecklingsgrupper och kommuner använda just när det behövs pengar från det offentliga för att få ta del av de andra stöden på 250 miljoner kronor.

- Bredband har stor betydelse för hela Sveriges välfärd - man kan likna det vid landets blodomlopp. Med det nya stödet blir det enklare att starta projekt för att bygga bredband på landsbygden, säger Göran Marby, generaldirektör för PTS.

Samlingssida om stöden på PTS.se

www.pts.se/bredbandsstod finns mer information och länkar till andra webbplatser som i detalj beskriver stöden. Där finns också ansökningsblanketter. Man söker det nya stödet via landsbygdsprogrammet, som handläggs av länsstyrelsen eller Sametinget, eller kanalisationsstödet, som handläggs av länsstyrelsen, regionförbund eller Sametinget. Det går inte att ansöka direkt hos PTS. Den 15 oktober påbörjas handläggningen av ansökningar. Det är "först till kvarn"-principen som gäller.

För mer information
Patrik Sandgren, projektledare, 073-644 57 13
PTS presstjänst, 08-678 55 55

Pressmeddelandet i sin helhet hittar du på
http://www.pts.se/sv/Nyheter/Pressmeddelanden/2010/Nytt-stod-for-bredband-pa-landsbygden/ Kommunikationsmyndigheten PTS bevakar områdena elektronisk kommunikation och post. Med elektronisk kommunikation avses telefoni, Internet och radio. PTS arbetar för långsiktig konsumentnytta, långsiktigt hållbar konkurrens, effektivt resursutnyttjande och säker kommunikation. Läs mer på www.pts.se.

Post- och telestyrelsen, Box 5398, 102 49 Stockholm, tel. 08-678 55 00