Länsstyrelsen i Örebro län

Nytt stöd för installation av energi-effektiva fönster

Pressmeddelande   •   Feb 02, 2007 13:34 CET

Nu finns det ett nytt stöd för installation av energi-effektiva fönster i befintliga småhus eller biobränsle-anordningar i nya småhus

Om du äger ett hus som du själv bor i permanent kan du under nybyggnadsåret söka stöd för att installera en biobränsleanläggning. I befintliga hus finns möjlighet att söka stöd för installation av energieffektiva fönster.

Stödet ersätter skattereduktionen för miljöförbättrande installationer i småhus (miljö-ROT) och ges nu som ett bidrag.
Detta innebär bland annat fortsatt stöd för installation av energieffektiva fönster med ett u-värde på högst 1,2 i befintliga småhus och installation av biobränsleeldade uppvärmningssystem i nya småhus.

Stödet är upp till 30 % av material- och arbetskostnader som överstiger 10 000 kronor, dock högst 10 000 kronor för installation av fönster och högst 15 000 kronor för installation av biobränsleeldat uppvärmningssystem.

Läs mer http://www.t.lst.se/t/amnen/Boende/Bidrag+till+bost%C3%A4der/stod_energeffektivafonster.htm