Polismyndigheten i Stockholms län

Nytt Stödcentrum för unga brottsoffer invigs på Värmdö

Pressmeddelande   •   Feb 19, 2007 15:58 CET

Tisdagen den 20 februari invigs Stödcentrum för unga brottsoffer på Värmdö. Stödcentrumet
är ett samarbete mellan polisen i Stockholms län och Värmdö kommun.

Stödcentrum för unga brottsoffer vänder sig i första hand till ungdomar upp till 18 år som har blivit
utsatta för brott. Vittnen till brott kan också få stöd och hjälp. Stödcentrumet finns på Värmdö närpolisstation,
Odelbergsvägen 3 b, Gustavsbergs hamn, Gustavsberg.

− En grundläggande förutsättning i rättssamhället är att unga vågar polisanmäla eller vittna vid brott.
Då måste polisen och socialtjänsten ha ett nära samarbete för att tillsammans hjälpa unga som hamnar
i svåra situationer, säger länspolismästare Carin Götblad.

De som arbetar på stödcentrum är utbildade socialarbetare. Socialtjänsten står för lönekostnaden och
polisen står för lokaler och utrustning. Några saker som man kan få hjälp med är stödsamtal, praktisk
hjälp vid kontakt med myndigheter, juridisk rådgivning och rättegångsstöd. Även föräldrar kan
få stöd och hjälp när deras barn har utsatts för brott.
Stödcentrum för unga brottsoffer är en modell som har utvecklats av polismyndigheten i Stockholms
län och socialtjänstförvaltningen i Stockholms stad. Det första stödcentrumet startades i centrala
Stockholm 1999. I dag finns det också stödcentrum för unga brottsoffer i Vällingby, Farsta, Skärholmen,
Globen, Rinkeby, Södertörn, Nacka, Värmdö och Tyresö.

Under år 2007 ska nya stödcentrum öppnas i Södertälje, Roslagen och i Norrort. På sikt ska verksamheten
byggas ut för att också ge stöd till unga gärningsmän. Det finns även stödcentrum på ytterligare
10 platser i landet där man mer eller mindre arbetar efter den modell som utvecklats i
Stockholm. Trondheim i Norge har också anammat detta arbetssätt.

Stödcentrum för unga brottsoffer ingår i en sammanhållen strategi från polisen i Stockholms län för
att förebygga ungdomsbrottsligheten, minska våldsbrotten och förhindra rekryteringen av unga till
kriminella nätverk. Några andra satsningar är lokala poliskontor, polisens volontärer och samplanering
med kommunerna i polismästarnas chefssamråd.
Invigningen börjar kl 13.00.

För ytterligare information kontakta närpolischef Glen Edhenholm, 08-
401 62 60 eller Anders Holmström, 073-988 76 28, kontaktperson för stödcentret

Mer information om Polisens arbete finns på www.polisen.se/stockholm

Det finns 21 länspolismyndigheter i Sverige. Polisen ska värna om den enskildes rättssäkerhet och rättstrygghet, förebygga och upptäcka brott
och se till att den som begår brott identifieras och lagförs. Rikspolisstyrelsen är central förvaltnings- och tillsynsmyndighet för Polisen.