Toxicology Knowledge Team Sweden AB

Nytt svenskt samarbete inom Life Science industrin – Pharma Support Alliance

Pressmeddelande   •   Maj 20, 2014 14:37 CEST

Ett nytt konsortium av etablerade tjänsteföretag inom läkemedelsbranschen har bildats.
 
- Det här är ett nytt och unikt samarbetsprojekt i Mälardalsregionen. Vi vill visa styrkan med mindre företag, och att Sverige fortfarande har den kompetens som krävs för att stödja hela läkemedelsutvecklingsprocessen, säger Anders Dahlstrand, VD för Offspring Biosciences, ett av de samarbetande företagen.

Varje medlemsföretag erbjuder unika tjänster baserat på mångårig erfarenhet inom läkemedelsbranschen. Flexibilitet, effektivitet och samarbete ger en förutsättning för smidig och kostnadseffektiv läkemedelsutveckling.

De flesta av företagen sitter i det nybildade forskningsklustret Biovation Park i Södertälje, och mer information om Pharma Support Alliance kommer att finnas vid den officiella invigningen av Biovation Park den 28/5 2014.

Nuvarande medlemsföretag:

BioVet

www.biovet.se

BiQ Pharma AB

www.biqpharma.com

Ferm Translational Pharma Consulting AB

ferm@transpharmaconsult.se

Keytolead AB

www.keytolead.se

Metasafe AB

www.metasafe.se

Novandi Chemistry AB

www.novandi.se

Offspring Biosciences AB

www.offspringbiosciences.com

PKPD Sweden

Toxicology Knowledge Team Sweden AB

www.tktsweden.com


Invigningen av Biovation Park sker den 28/5 kl.9.00, Västra Mälarehamnen 9, Södertälje

Presskontakt: Karin Svens, 076-2134698, karin.svens@tktsweden.com

________________________________________________________________________________

English:

A new consortium of established service companies within pharmaceutical development has been formed.

- This is a new and unique project within the “Mälardalsregionen”. We want to demonstrate the strength of the smaller companies, and emphasize that Sweden still has the competence needed to support the complete pharmaceutical research and development process, says Anders Dahlstrand, CEO for Offspring Biosciences, one of the companies in the consortium.

Each member company provides unique services based on vast experience from the pharmaceutical industry. Flexibility and close cooperation will be the basis for neat and cost-effective pharmaceutical development.

The majority of the member companies are located in the newly formed research park, Biovation Park, in Södertälje. More information on the new consortium Pharma Support Alliance will be available at the official opening of Biovation Park on May 28 2014.

Toxicology Knowledge Team har vi samlat Sveriges bredaste kommersiellt tillgängliga kompetens inom toxikologisk riskbedömning. Gemensamt för alla medarbetare är en mångårig erfarenhet av  toxikologisk analys och riskbedömning. Vi arbetar som ett team, vilket innebär att varje kund får tillgång till vår samlade erfarenhet och expertis i varje uppdrag.