Isidor

Nytt svenskt system skapar säkerhet på Stockholms gator

Pressmeddelande   •   Feb 12, 2010 16:08 CET

Den svenska uppfinningen Isidor kommer att förändra gatubilden i våra städer. Isidor är den nya varningsstandarden vid risk för fallande snö och is som ska ersätta den rådande röran av plankor, bockar och skyltar. Systemet varnar effektivt för faran från ovan och visar fotgängarna den säkraste vägen på trottoaren.

Med en uppsjö av plankor, bockar, skyltar och plastband vill fastighetsägare göra oss uppmärksamma på den is och snö som i dagarna riskerar att falla från hustaken. Varningen är befogad eftersom fallande is och snö kan orsaka allvarliga skador, och i värsta fall dödsolyckor.

Men ofta gör dessa varningar mer skada än nytta. Det rådande vintervädret har tvingat fotgängare att kryssa fram mellan snöhögar och varningar på trottoarerna. Inte sällan tvingas gående ut i gatan vilket rent statistiskt innebär en betydligt större fara.

Hur man går på en trottoar...

Isidor tar, som den nya standarden för varning vid risk för snö- och isras, ett helhetsgrepp om situationen. En av systemets främsta fördelar är att det tydligt guidar fotgängare längs den säkraste vägen på gångbanan.

En uppenbar riskzon är under stuprören. Vid rörets vattkupa bildas de stora istapparna. Men en mer överhängande fara avslöjar sig inte lika lätt. Takens vinkel gör nämligen att rutschande snö och isblock faller i en bana ut från husen och landar ute vid trottoarkanten.

-Många av dagens bockar tvingar fotgängare ut i gatan där de utsätts för större risk än om de gått längre in på trottoaren. Det säkraste är istället att gå nära husväggen, och sedan hålla ut från stuprören för att undvika istapparna. Som fotgängare ska man dock alltid titta upp och göra en bedömning av de hus man passerar, säger Joel Ydring, en av uppfinnarna bakom Isidor.

Dödsolycka på Drottninggatan startskott för nytt system

Diskussionen kring hur fastighetsägare ska varna för, och sköta röjningen av snö och is från taken intensifierades kraftigt för en tid sedan då ett nedfallande isblock orsakade en ung mans död på Drottninggatan i Stockholm. Det blev startskottet för Fastighetsägarna i Stockholm att finna ett sätt att råda bot på problematiken.

Vinnande bidrag

Fastighetsägarna bjöd in ett flertal aktörer att delta i en tävling med syfte att vaska fram en fullgod varningslösning. En av de kallade var industridesignern Joel Ydring, också har mångårig erfarenhet av tak och takarbeten. Tillsammans med kollegan Mårten Skoger utvecklade Joel Isidor, som kom att bli det vinnande bidraget.

-En av de många saker vi fastnade för med Isidor var just det att den guidar fotgängarna via den säkraste vägen. Men även att den lyckas kombinera detta med andra egenskaper som att vara lätt att använda, ökar tillgängligheten för funktionshindrade, och ser bra ut, säger Ronny Bergens, teknisk utvecklingschef på Fastighetsägarna Stockholm, som initierade tävlingen.

I juryn ingick förutom Fastighetsägarna själva representanter för bland andra Stockholms Stad, Polisen, Plåtslagarnas Riskförbund och företrädare för handikapporganisationer.

Ökad tillgänglighet

Isidor innebär också ökad tillgänglighet för funktionshindrade. En bock som stänger av hela trottoaren gör det mycket svårt för personer med funktionshinder att passera, ta sig in i sin port eller i en affär. Synskadade riskerar dessutom att skada sig på de olika varningsinstallationerna.

Isidor skärmar endast av riskzonerna, och skulle man gå emot Isidor-bommen böjer den sig följsamt för att sedan återta sitt utgångsläge. Utan risk att skada någon.

----------------------------

Isidor har utvecklats av Mindtwister AB i samarbete med Fastighetsägarna Stockholm, representanter för Stockholms Stad, Polisen, handikapporganisationer, dvs de viktigaste aktörerna för Stockholms gator.

Isidor utgörs av böjliga termoplastbommar och permanent monterade, diskreta väggfästen. När det är dags att varna allmänheten fästs den lätta bommen i en halvcirkel kring farozonerna invid huskroppen. Bommen sitter sedan uppe av sig själv, och kan vid behov fällas upp. Systemet innehåller även ett stolpfäste som används då hela gångbanan tillfälligt måste stängas av, tex i samband med snöröjning från taket. Bommen lossas då i ena änden, sträcks i sin fulla längd över gångbanan och fästs i Isidor-stolpen.

För mer information, kontakta

Pål Keller Carlquist

Tel: 08 570 216 50

Mobil: 0735 01 09 46

pal@isidorsystem.se

Isidor är ett nytt innovativt varningssystem vid risk för snö- och isras. Genom unik design, lätt handhavande och flexibel uppbyggnad är det Sveriges mest heltäckande system och löser de problem som funnits med tidigare lösningar.

Isidor är framtagen tillsammans med de viktigaste aktörerna för Stockholms gator, och sätter den nya standarden för varning vid risk för snö- och isras. Läs mer på www.isidorsystem.se.