LifeClean AB

Nytt svenskt världsunikt patent kan räddar liv och spara pengar inom vården

Pressmeddelande   •   Feb 25, 2014 10:11 CET

Ny svensk desinficering kan avdöda sporbildande sjukhusbakterie

Varje år drabbas cirka 10 000 svenskar av allvarliga diarréer till följd av bakterien Clostridium difficile. I stort sett alla som drabbas insjuknar efter att ha behandlats med antibiotika på sjukhus. Minskad antibiotikaanvändning och förbättrad hygien i vården är de viktigaste åtgärderna för att minska antalet sjuka. Nu visar svensk forskning att en klordioxidbaserad lösning kan vara det första effektiva medlet för att få bort Clostridium difficile från sjukhusmiljön. 

Clostridium difficile-infektion, CDI, är den vanligaste vårdrelaterade infektionen i Sverige, betydligt mer förekommande än de omtalade MRSA (Meticillinresistent staphylococcus aureus) och VRE (Vancomycinresistenta enterokocker). Problemen med CDI har ökat kraftigt under senare år. 1995 konstaterades 5 133 fall av CDI, medan siffran för 2012 var 10 820.

Clostridium difficile är en bakterie som har förmåga att bilda sporer. Dessa sporer kan överleva länge i omgivningen runt smittade personer och ökar därmed risken för att smittan sprids till andra. Smittproblematiken förvärras av att sporerna inte dör vid städning med befintliga rengöringsmedel, och därmed kan bli vilande i sjukhusmiljön. På så sätt har CDI ansamlats på ett antal svenska sjukhus och medfört allvarliga utbrott.


Bevisad vetenskaplig effekt
Användningen av hypoklorit, som har en viss spordödande effekt vid långa kontakttider har minskat. Detta på grund av dess korroderande effekt och starka lukt, som gör det svårt att använda i miljöer där det finns sjuka människor. 

Med stöd från det svenska företaget Lifeclean har Torbjörn Norén, hygienöverläkare vid Smittskydd och vårdhygien inom laboratoriemedicinska länskliniken på Universitetssjukhuset Örebro, genomfört en vetenskaplig studie som visar att en klordioxidbaserad patenterad lösning från LifeClean är mycket effektivt för att avdöda CDI. Hittills har klordioxid främst använts för att döda bakterier i dricksvatten och i badanläggningar. Enligt Torbjörn Norén visar resultaten på hur svenska sjukhusen kan städas effektivare så att spridningen av Clostridium difficile kan minskas.

- Resultaten är glädjande eftersom vi har ett mycket angeläget behov av sporicidala desinfektionsmedel i dagens sjukvård för att begränsa smittspridningen av vår vanligaste bakteriella tarmsjukdom, säger Torbjörn Norén, hygienöverläkare vid Universitetssjukhuset Örebro

Resultaten av studien presenteras i mars i samband med den 14:e kongressen för International Federation of Infection Control Malta.

Stora kostnader för samhället, CDI ger i de svårare fallen blodiga diarréer och feber. Det vanligaste är dock att man får lättare till måttligt svåra diarrér. Risken för återinsjuknande är cirka 20 procent. De drabbade är ofta äldre och har andra sjukdomar vilket innebär att patienterna vanligtvis behöver stanna kvar på sjukhuset om de drabbats av CDI.

Enbart i landstingen Jönköping län insjuknar cirka 25 patienter i månaden i CDI. Förutom lidandet för patienterna har kostnaderna beräknats till i genomsnitt 32 000 kronor per fall, bland annat i form av förlängd vårdtid. Med omkring 10 000 drabbade i landet per år kan CDI kosta samhället totalt omkring 320 miljoner kronor.

För mer information, vänligen kontakta:
Hendrik Hasewinkel, VD LifeClean, tel: 070 – 393 1120

Hendrik.hasewinkel@lifeclean@se


Om LifeClean

Krefting & Sandström LifeClean AB är ett svenskt företag med internationell inriktning som bedriver forskning, utveckling och produktion inom spor-, bakterie- och virusdödande produkter. 

LifeClean grundades 2013 efter mångårig forskning och huvudkontoret är beläget i Uddevalla, Sverige. Bolagets produkter avdödar Clostridium difficile, Norovirus och andra multiresistenta bakterier. LifeClean har som vision att utveckla och tillverka produkter som förbättrar människors och djurs hälsa globalt. www.lifeclean.se

För mer information, vänligen kontakta:
Hendrik Hasewinkel, VD LifeClean, tel: 070 – 393 1120

Hendrik.hasewinkel@lifeclean@se