Kristinehamns kommun

Nytt tänk ska ge långsiktigt god ekonomi

Pressmeddelande   •   Nov 24, 2006 15:17 CET

Samarbete över gränserna, ny teknik, sjukfrånvaro och lokaler.
Det är de områden som man nu ska titta vidare på inom kommunen för att nå det politiska uppdraget om en långsiktigt god ekonomi.
Kristinehamns kommun har en stabil ekonomisk situation och uppfyller kommunallagens balanskrav. Kommunen uppfyller dock inte lagens beskrivning av ”god ekonomisk hushållning”, det vill säga att maximalt 95 procent av intäkterna ska användas för löpande drift och för långsiktiga finansiella åtaganden.

Det innebär att kommunen inte har en tillräckligt god ekonomi för att långsiktigt klara investeringar, pensioner och verksamhet inom skola, vård och omsorg på ett bra sätt.

– Vi vill lämna över en välskött kommun till kommande generationer. En välinvesterad kommun med väl fungerande samhällsservice och utan stora skulder, säger kommunstyrelsens ordförande Åke Thörnesjö.

Kommunens ledningsgrupp har diskuterat möjligheterna att utveckla verksamhet och sänka kostnader. De områden man kom fram till är: samarbete över gränserna, ny teknik, halverad sjukfrånvaro och en anpassning av kommunens lokaler.

– Kommunen omsätter mer än en miljard. Det är oerhört mycket pengar och vi gör väldigt mycket bra för dem. Men genom att tänka nytt, använda ny teknik och samarbeta mer över förvaltningsgränserna kan vi säkert göra saker ännu smartare och till lägre kostnad, säger kommunchef Lennart Fräjdin och fortsätter:
– Varje år slutar ungefär 100 personer i vår organisation, för att de går i pension eller har fått annat jobb. Kan vi hitta sätt att jobba så att inte alla tjänster behöver återbesättas kommer vi långt. Och jag tror att det finns många goda idéer och uppslag ute i verksamheterna.

För att få in alla idéer kommer man nu att starta ett arbete inom varje förvaltning och ställa frågan till alla medarbetare: Hur kan vi samarbeta med andra för att vi ska bli effektivare?

Ett antal projekt kommer sedan att startas där man arbetar med medarbetarnas och ledningsgruppens idéer. I mars 2007 ska uppdraget att nå långsiktigt god ekonomi redovisas i kommunstyrelsens arbetsutskott.

– Vi vill fortsätta jobba för att Kristinehamn ska vara attraktivt. Då behöver vi utrymme för positiva satsningar och investeringar, säger Åke Thörnesjö.
Catarina Fröhling, Informationschef