Region.Västerbotten

​Nytt telekommunikationsavtal för kommuner och landsting i norra Sverige

Pressmeddelande   •   Jul 05, 2017 17:01 CEST

Region Västerbotten har tecknat ett nytt telekommunikationsavtal för fast och mobil telefoni, mobilt bredband och molnväxelstjänster med Telia Sverige AB. Avtalet omfattar alla kommuner, de båda landstingen, ett universitet samt ett åttiotal regionala och kommunala bolag i Västerbotten och Norrbotten.

Avtalet har tecknats efter en upphandling där Region Västerbotten agerat inköpscentral för totalt 116 organisationer. Det är samtliga kommuner, de båda landstingen, Luleå tekniska universitet och 84 regionala och kommunala bolag i Västerbotten och Norrbotten. Avtalet är tvåårigt med möjlighet till 24 månaders förlängning.

– Efter en lång och omfattande upphandlingsprocess ser vi fram emot att få fortsätta vårt samarbete med Telia. Avtalet är en viktig pusselbit för den fortsätta digitaliseringen av norra Sverige. I glest befolkade regioner med långa avstånd är tillgänglighet och mobila kommunikationstjänster avgörande för att på ett hållbart sätt kunna upprätthålla trygghet, service och delaktighet i samhället, säger Anna Pettersson, regiondirektör vid Region Västerbotten. 

I avtalet innefattas fasta och mobila telekommunikationstjänster, mobilt bredband och molnväxeltjänster samt möjlighet av avropa tjänster för att till exempel underlätta digitaliseringen av kollektivtrafiken och vård & omsorg

– Via det nya avtalet kommer det att vara möjligt för de avropande organisationerna att skapa skräddarsydda mobila lösningar för olika verksamheter på ett helt annat sätt än tidigare och till en lägre kostnad. Det skapar nya möjligheter för digitaliseringen av kommunerna och landstingen i Västerbotten och Norrbotten, säger Magnus Rudehäll, digital strateg vid Region Västerbotten.


För mer information

Anna Pettersson, Regiondirektör vid Region Västerbotten
070-397 68 84, anna.pettersson@regionvasterbotten.se

Magnus Rudehäll, Digital strateg vid Region Västerbotten
070-608 48 88, magnus.rudehall@regionvasterbotten.se

Region Västerbotten har det regionala utvecklingsansvaret i Västerbottens län. Med landstinget och länets alla 15 kommuner och i nära samarbete med andra parter inom och utanför regionen skapas utvecklingskraft för att göra regionen till en ännu bättre plats att bo, leva och verka i.

Pressbilder på regionstyrelsens ordförande, vice ordförande samt regiondirektör hittar du här: www.regionvasterbotten.se/pressrum/#/