Svenska kyrkan

Nytt teologiskt synsätt på sexuell läggning

Pressmeddelande   •   Maj 31, 2016 14:18 CEST

Den 7 juni lanserar Svenska kyrkan en samling akademiska texter i en bok med titeln Behold – I make all things new (”Se, jag gör allting nytt”). Texterna ger teologiska perspektiv på mänskliga rättigheter i allmänhet och HBTQ-frågor i synnerhet, utifrån de tre abrahamitiska religionerna kristendom, islam och judendom.

Förhoppningen är att bidra till ett nytt teologiskt synsätt på sexuell läggning och könsidentitet, enligt bokens redaktör, prästen JP Mokgethi-Heath, policyrådgivare för HIV och teologi vid kyrkokansliet i Uppsala.

– Detta är ett försök att läsa heliga texter från abrahamitiska trostraditioner utan patriarkala linser, att ta lidande och erfarenheter på allvar. Vi vill bidra till en bredare och djupare förståelse av sambandet mellan tro och mänskliga rättigheter – i synnerhet kring frågor om mänsklig värdighet, sexualitet och tro, säger JP Mokgheti Heath.

– Boken är ett resultat av ett gediget akademiskt och interreligiöst samarbete, för att lyfta dessa frågor till beslutsfattare, utbildningsinstitutioner och frivilligorganisationer.

Lansering i New York
Boklanseringen sker i New York på Kyrkornas Världsråds FN-kontor.
Tid och plats: Tisdag 7 juni kl 18:30 i Church Center Chapel, 777 United Nations Plaza, New York.
Medverkande: JP Mokgethi Heath, rabbi Amichai Lau Lavie, pastor Jide Macaulay samt professor Riffat Hassan. Bokens språk är engelska, och den ges ut som e-bok på Amazon. Hela vinsten går till Global Interfaith Network (se nedan).

Ärkebiskop emeritus Anders Wejryd, som har varit delaktig i tillkomsten av boken, anser att bokens textförfattare bekräftar Gud som kärleksfull och barmhärtig.

– Boken ger ett övertygande och uppfriskande perspektiv på våra gemensamma judiska, kristna och muslimska heliga texter, som alltid annars används för att fördöma homosexualitet.

Den svenska lanseringen av Behold sker den 18 september, under Pridefestivalen i Uppsala.

Bakgrund
Behold uppstod ur en interreligiös paneldebatt (”Human Dignity and Human Sexuality”) mellan akademiker, teologer, samhällsaktivister, församlingsarbetare och vetenskapsmän under Teologifestivalen i Uppsala 2015 (se sid 28-30).

Underlaget för debatten, där ärkebiskop emeritus Anders Wejryd var moderator, tillhandahölls av The Global Interfaith Network for people of all Sexes, Sexual Orientation, Gender Identity and Expression (GIN-SSOGIE). Syftet var att kritiskt undersöka hur de heliga texterna och religiösa sedvänjorna inom judendom, kristendom och islam egentligen förhåller sig när det gäller sexuell läggning och könsidentitet.

– Samspelet mellan konservativa och liberaler var sådant att vi kände vårt ansvar att utvidga dialogen inom trossamfunden, och mellan trossamfunden och samhället i stort, säger Anders Wejryd.

Mer information:
Kontaktperson: Projektledare JP Mokgethi Heath, e-post: JP.Mokgethi-Heath@svenskakyrkan.se, tfn: 076-80 00 184.
Webbplats: www.beholdgin.com
Twitter: @behold_gin
Facebook: www.facebook.com/slayinghatetexts/

Några av textförfattarna i boken:

Rabbin Jay Michaelson, teolog som publicerats mycket, nationell förespråkare i USA för progressiv judendom och sedan länge HBTQ-aktivist. Jay Michaelson har skrivit fem böcker och över 300 artiklar om religion, sexualitet, juridik och kontemplation, och är också skrivande redaktör på tidningarna The Daily Beast och Forward. Hans bok från 2011, God vs. Gay? The Religious Case for Equality, blev en storsäljare på Amazon och nominerades till Lambda Literary Award.

Rowland Jide Macaulay, grundare av och VD för House Of Rainbow CIC (community interest company). Han var ledare för RJMM.CO.UK, som erbjuder utbildning och stöd om mänskliga rättigheter för sexuella minoriteter av afrikansk härkomst. Rowland Jide Macaulay har över 20 års erfarenhet av politiskt arbete med sexuell läggning och könsidentitet i Afrika, vilket en gång ledde till krav på att han skulle avrättas i Nigeria.

Imam Ludovic-Mohamed Zahed, fransk muslim född i Algeriet, som har studerat psykologi och antroplogi vid den prestigefyllda École des hautes études en sciences sociales (samhällsvetenskaplig fackhögskola) i Paris. Han är en erkänd intellektuell person, expert på Koranen och AIDS-aktivist.

Professor emerita Riffat Hassan är pakistansk-amerikansk teolog och en ledande islamisk feminist och expert på Koranen. Riffat Hassan är internationellt erkänd som en pionjär inom islamisk feministisk teologi och har gjort mycket för att främja kvinnans rättigheter i det muslimska samhället och för att bekämpa hedersbrott mot kvinnor i Pakistan. I en kraftfull skrivelse påminner hon om att 113 av de 114 surorna, eller kapitlen, i Koranen inleds med I Guds, den Nåderikes, den Barmhärtiges namn.