Femklövern i Skåne

Nytt trafikförsörjningsprogram presenterat

Pressmeddelande   •   Feb 04, 2014 11:14 CET

I Trafikförsörjningsprogrammet 2015-2025 återfinns en rad nyheter. Bland annat är de strategiska ställningstagandena färre och tydligare. Det handlar bland annat om att se kollektivtrafiken som strukturbildande och långsiktig. Den samhällsekonomiska nyttan är stor. Enligt en beräkning från 2009 som grundar sig på till exempel miljö och trafiksäkerhet handlar det om så mycket som 1,3 miljarder kronor. Därför byggs den ut kraftigt.

– Kollektivtrafiken är ett verktyg för att få arbetsmarknaden att fungera bättre. Skåne har lägre sysselsättningsnivå än i resten av landet. Skulle vi nå den genomsnittliga nivån skulle Sveriges BNP öka med 40 miljarder kronor varje år, säger Pontus Lindberg (M), regionråd och ordförande i regionala tillväxtnämnden.

De övergripande målen i det nya trafikförsörjningsprogrammet är starka och handlar om att det ska bli fler och mer nöjda resenärer. 2020 ska kollektivtrafikenvara fossilfri. Tillgängligheten ska öka för personer med funktionshinder, samtidigt som fler skåningar ska kunna ta del av kollektivtrafiken.

– Det som är helt nytt i det här programmet är att vi kommer att ta ett beslut om basutbud. Detta gör att skåningarna får klara besked om vad man kan förvänta sig av kollektivtrafiken. Med ett basutbud blir det också lättare för arbetsgivare och skolor att planera. Vi har höga ambitioner och de ska märkas, säger Mats Persson (FP), regionråd och ordförande i kollektivtrafiknämnden.

Förslag till trafikförsörjningsprogram 2015-2025

Mer information och kommentarer:
Pontus Lindberg (M)
Regionråd och ordförande i regionala tillväxtnämnden
Tel: 0708-53 33 96

Mats Persson (FP)
Regionråd och ordförande i kollektivtrafiknämnden
Tel: 044-309 33 77

Region Skåne styrs sedan valet 2006 av en fempartimajoritet bestående av Moderaterna, Folkpartiet, Centerpartiet, Kristdemokraterna och Miljöpartiet. Tillsammans utgör vi Femklövern i Skåne.

Hemsida för Femklövern i Skåne