Almega

Nytt treårigt avtal för biografområdet – konflikten undanröjd

Pressmeddelande   •   Jun 27, 2013 13:46 CEST

Medieföretagen och Teaterförbundet kom på torsdagen överens om ett nytt avtal om löner och allmänna villkor för biografområdet. Alla stridsåtgärder från Teaterförbundet är därmed återkallade.

Avtalet mellan Medieföretagen och Teaterförbundet gäller fr o m den 1 juni 2013 t o m den 31 maj 2016 och innebär löneökningar under perioden på 1640 kr. Parterna har kommit överens om ändringar i allmänna villkor innebärande bl a fryst ob-ersättning, ändrade arbetstidsregler samt införande av extra anställning. Avtalsvärdet är 6,8 procent under tre år, vilket är i nivå med vad andra grupper på arbetsmarknaden enats om under året.

– Vi är nöjda med att ha träffat ett nytt avtal och att ha fått igenom ändringar i arbetstidsbestämmelserna som möjliggör filmvisning senare på kvällarna, säger Louise Bjarnestam, avtalsansvarig på Medieföretagen.

För mer information, kontakta:
Louise Bjarnestam, avtalsansvarig Medieföretagen
Tel. +46 72 572 70 43
E-post: louise.bjarnestam@almega.se


Almega - Sveriges största arbetsgivar- och branschorganisation för tjänsteföretag, är en förbundsgrupp som har cirka 10 000 medlemsföretag med sammanlagt cirka 500 000 anställda. Medlemsföretagen representerar ett 60-tal branscher inom den svenska tjänstenäringen. Almega är den största förbundsgruppen inom Svenskt Näringsliv. Almega banar väg för tjänsteföretagen.

Mer information finns på www.almega.se under fliken Om Almega.