Huddinge kommun

Nytt trepartssamarbete ska skapa fler jobb i Huddinge

Pressmeddelande   •   Dec 01, 2015 07:56 CET

Huddinge kommun hittar nya former för att skapa fler jobb. Genom ett aktivt samarbete med näringslivet och ledande branschorganisationer ska företagen få bättre möjligheter att hitta rätt medarbetare vilket skapar fler arbetstillfällen i kommunen.

– Vi har identifierat 14 branscher där företagen har problem att hitta medarbetare. De bromsas i sin tillväxt eftersom det råder brist på arbetskraft med rätt kompetens. Fastighets- och ventilationsbranschen är en av branscherna och vi kom fram till att en planerad yrkeshögskoleutbildning, ”Fastighetstekniker 2 med specialisering mot ventilation, styr- och regler, eller värme”, kan vara en viktig del av lösningen, säger Pia Forsberg, Näringslivschef i Huddinge kommun.

Utbildningen är förankrad i branschens verklighet. För att säkerställa detta valde Huddinge kommun att ta fram utbildningsplanen tillsammans med ventilationsföretaget Henriksbergs Verkstäder, som är verksamt i Huddinge, och branschorganisationen Svensk Ventilation.

– Det var med stor glädje vi tackade ja till att delta i utformandet av utbildningsplanen. Vi kan erbjuda praktikplatser under utbildningens gång och anställa eleverna efter avslutad utbildning. Varje studietimme motiveras utifrån vad branschen efterfrågar, säger Tonny Svensson, VD för Henriksbergs Verkstäder.

Samarbetet kring utbildningsplanen är startskottet på ett fördjupat samarbete mellan Huddinge kommun, Henriksbergs Verkstäder och Svensk Ventilation.

– Vi har hittat en utmärkt samarbetsform. Bättre matchning av arbetskraft är viktigt både för kommunen och näringslivet. När näringslivet får tillgång till arbetskraft med rätt profil kan företag växa och fler jobb skapas. Detta är en nyckelfråga för Huddinge och vi vill inspirera fler kommuner och företag att följa vårt exempel, säger Pia Forsberg.

För mer information, vänligen kontakta:
Pia Forsberg, näringslivschef i Huddinge kommun, 08-535 313 93, pia.forsberg@huddinge.se


Huddinge har en ung befolkning och växer snabbt – med 100 000 invånare är vi den största kommunen i länet efter Stockholms stad. Huddinge ligger bara 15 minuter från Stockholm C och kännetecknas av stark utveckling, unika naturmiljöer och ett mångsidigt näringsliv.