FORM/DESIGN CENTER

Nytt unikt projekt kopplar samman design och materialforskning i Skåne

Pressmeddelande   •   Mar 15, 2018 14:05 CET

Vad händer när man sammanför regionens formgivare med ledande materialforskare och låter dem experimentera tillsammans? 10 formgivare och 10 materialforskare som alla är baserade i Skåne har matchats ihop för att gemensamt arbeta tvärvetenskapligt och utforskande. Resultatet av samarbetena kommer att presenteras i en grupputställning på Dutch Design Week 2018.

Form/Design CenterSPOK och Art & Science Initiative har initierat ett projekt som sammanför formgivare och materialforskare i Skåne för att samarbeta i par för att tillsammans experimentera, utforska och visualisera de fantastiska material som är under utveckling just nu. Satsningen är möjlig tack vare medfinansiering från Region Skåne. De medverkande har valts ut och parats ihop av en jury bestående av svenska och internationella deltagare.Resultatet av samarbetena kommer att presenteras i en samlingsutställning inom ramen för det EU-finansierade exportprojektet Southern Sweden Creatives under Dutch Design Week 2018. 

– Den kreativitet och framåtanda som präglar den sydsvenska designscenen är ett resultat av en öppenhet och vilja att samverka, där initiativkraft och höga ambitioner inspirerar och samlar aktörer till gemensamma stora satsningar, säger Terese Alstin, branschutvecklare på Form/Design Center. Detta unika och innovativa projekt är möjligt tack vare idéer och drivkraft från branschen i kombination med uppbackning från offentligt håll. 

– Både design och materialforskning är fokusområden för regionen men idag finns det få kopplingar dem emellan, fortsätter hon. Genom att brygga mellan dessa båda världar vill vi belysa vad design kan bidra med inom materialforskning och vice versa.

SPOK – samtida produktion och konsumtion – har Skåne som utgångspunkt och syftar till att samla och sprida kunskap om lokala tillverkningsmöjligheter och material. Form/Design är huvudman för projektet som genomförs med stöd av Region Skåne och Malmö Stad.

– Ny materialforskning kan ofta vara svår att få ut i verklig produktion, säger Anna Gudmundsdottir, projektledare på SPOK. Många producerande företag vågar inte vara först med att tillverka nya material, därför fastnar många forskningsresultat inom akademin. Många formgivare har ett stort materialintresse men tillgången till och information om nya, icke kommersialiserade material är näst intill obefintlig för formgivare idag. Med den här satsningen vill vi lyfta fram den forskning som pågår och visa exempel på hur den kan implementeras. Vi vill även synliggöra de innovativa formgivare i regionen som vågar ifrågasätta, provocera och tänja på gränserna för vad design innebär.

Art & Science Initiative är en nyligen formad ideell förening och en plattform för interdisciplinärt tänkande, utforskande och handling mellan konstnärliga och vetenskapliga discipliner.

– Genom mötet mellan olika områden och kompetenser sker positiva kollisioner vilka genererar nya infallsvinklar. Inom detta projekt vill vi att nördarna inom akademin ska möta nördarna utanför akademin, säger Eliel Camargo-Molina, fysiker och en av grundarna till ASI. Den främsta drivkraften för Art & Science Initiative (ASI) är att skapa utrymmen, möjligheter och projekt där olika communities av passionsdrivna personer kan mötas, utforska och uppfinna. I det här fallet vill vi underlätta mötet mellan designers och materialforskare via deras gemensamma kärlek till material.

Nina Warnolf, curator och koordinator för den kommande utställningen som döpts till ”What Matter/s”, ser med spänning fram emot att följa samarbetena:

– What Matter/s kommer att visualisera processen och resultatet från 6 månaders multidisciplinära samarbeten med utgångspunkt i pågående materialforskning där de medverkandes olika arbetsmetoder, samlade kunskap, erfarenheter och nyfikenhet möts och utmanas. Fokus är på material och dess egenskaper och potential. What Matter/s öppnar upp för nya perspektiv och sätt att arbeta med material och har potential att leda till otroligt mycket intressant längs vägen, under och efter utställningen på Dutch Design Week i höst.

Dutch Design Week äger rum 20–28 oktober och samlar varje år verk och idéer från mer än 2 500 designers och har 295 000 besökare från hela världen. DDW spänner över alla tänkbara discipliner inom design och aspekter av ämnesområdet och har utpekats som ett av årets viktigaste designevent.

– Med sitt fokus på experiment, innovation och korsbefruktning är Dutch Design Week helt rätt sammanhang att ställa ut på, menar Nina Warnolf. Som norra Europas största designevent med stort intresse från resten av världen är det en fantastisk plattform för att nå ut internationellt med skånsk design, forskning och innovation.

De medverkande formgivarna och materialforskarna är:
Andreas Kojcevski Hansson & Siri Skillgate + Dr. Cedric Dicko
Material: Proteinbaserade material (spindelsilke)

Andréason & Leibel + Virginia Boix
Material: Tillverkning av 2D-material (grafen, komposit)

Jenny Nordberg + Prof. Magnus Tägil
Material: Syntetiskt benersättningsmaterial

Kajsa Willner + Prof. Dmytro Orlov
Material: Superlätta strukturella metaller (magnesiumlegeringar) 

Kunsik Choi + Prof. Raini Hatti-Kaul
Material: Bioteknik, gröna kemikalier och material

Petra Lilja + Dr. Ramune Kuktaite
Material: Bio-baserad plast och skum

Petter Thörne + Dr. Paulien Strandberg
Material: Hampa-kalk, betongkomposit

Studio Aikieu + Dr. Solmas Hajuzadeh
Material: Biokemi/Nanoteknik

Superlab + Dr. Axel Nordin
Material: Komposittillverkning (3D-printing)

Wang & Söderström + Prof. Magnus Borgström & Vilgaile Dagyte
Material: Nanotrådar i förnybar energiteknik

För mer information, läs här:

Om de medverkande formgivarna och materialforskarna
www.formdesigncenter.com/dutch-design-week-2018

Om SPOK: 
s-p-o-k.se

Om Art & Science Initiative: 
artandscienceinitiative.org

Om Southern Sweden Creatives: 
southernswedencreatives.com


Presskontakt: Terese Alstin, Form/Design Center i Malmö
0739-94 90 19, terese@formdesigncenter.com

Form/Design Center är en dynamisk och välbesökt mötesplats för form, design och arkitektur. Här hittar du mycket av det bästa och senaste inom svensk design. Årligen visas ett tjugotal utställningar om industridesign, konsthantverk, möbel- och textildesign, arkitektur och stadsutveckling, mode, grafisk formgivning och illustration. Form/Design Center arrangerar även föreläsningar och debatter och är en arena för möten och utbyten mellan formgivare, allmänhet, forskning och näringsliv.