Näringsdepartementet

Nytt uppdrag att utreda statliga finansieringsinstrument för sociala företag

Pressmeddelande   •   Feb 24, 2011 11:06 CET

Regeringen har idag beslutat att ge Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser (Tillväxtanalys) i uppdrag att undersöka möjligheterna att anpassa befintliga statliga finansieringsinstrument till arbetsintegrerande sociala företag. Tillväxtanalys ska även se över behovet av att i viss mån utveckla nya finansieringsmodeller.

Unikt för de sociala företagen är att deras ursprung finns i ett behov som varken tillgodosetts av den offentliga eller den privata sektorn. Genom det sociala företagandet finns möjligheter för personer som står långt från arbetsmarknaden att bli delaktiga i sin egen rehabilitering, utveckla den egna arbetsförmågan, bli delaktig i att driva företag och att delta i samhällslivet.

- En investeringen i ett socialt företag är inte bara en investering i livskvalitet och hälsa för individen, utan också i högsta grad samhällsekonomiskt lönsamt. Därför behöver vi göra mer på det här området, säger näringsminister Maud Olofsson.

Tillväxtanalys ska även kartlägga vilka behov som finns av att utveckla statistiken över arbetsintegrerande sociala företag från ett individ-, arbetsmarknads- och företagarperspektiv.

Tillväxtanalys arbete ska genomföras i dialog med arbetsintegrerande sociala företag, ideella organisationer, berörda myndigheter och privata aktörer.

Uppdraget till Tillväxtanalys, som ska redovisas till Näringsdepartementet senast den 31 oktober 2011, sker inom ramen för den handlingsplan för arbetsintegrerande sociala företag som regeringen fattade beslut om i april 2010.


Kontakt
Håkan Lind
Presschef
070-269 11 98