Socialdepartementet

Nytt uppdrag för de glömda barnen

Pressmeddelande   •   Apr 20, 2009 10:21 CEST- Det finns beräkningar på att det finns upp till 400.000 barn till missbrukare i Sverige, även kallade de glömda barnen. Det är en ofantlig siffra och det krävs hårt och långsiktigt arbete för att hitta och hjälpa dessa barn. Bland det första jag gjorde som ny minister var att sätta igång en stor satsning för att stödja kommunerna att hitta och hjälpa barn till missbrukare. I ett nytt uppdrag som regeringen beslutat om får Statens folkhälsoinstitut (FHI) kartlägga det förebyggande arbetet i kommunerna som särskilt riktas till barn och ungdomar i olika risksituationer. Och att ta fram indikatorer som kan mäta utvecklingen på området. Den här kartläggningen kommer att ske under 2009, 2010 och 2011, säger äldre- och folkhälsominister Maria Larsson som på måndagen besöker Huskvarna och talar vid en konferens som arrangeras av Hela människan.

Det finns ett stort behov av att öka kunskapen om vilka grupper av barn och ungdomar i risksituationer som erbjuds stöd och hjälp. Och vilken typ av förebyggande åtgärder dessa barn och ungdomar får, samt vilka aktörer det är som står för dessa insatser. En viktig del i uppdraget är sedan att FHI återför resultaten ut till aktörerna och verksamheterna. På detta sätt kan jämförelser ske som sedan kan leda till utveckling och förbättring av verksamheterna.

FHI har tidigare fått i uppdrag att stödja det hälsofrämjande och förebyggande arbetet hos kommunerna. FHI ska inom ramen för detta arbete fördela 75 miljoner till länsstyrelserna. Detta ska ske på ett sådant sätt att goda förutsättningar skapas för kommunerna att utveckla alkohol- och narkotikaförebyggande insatser. Samverkan ska ske med frivilligorganisationerna som är enormt viktiga i detta arbete. Särskilt fokus riktas bland annat till barn som har föräldrar med missbruksproblem eller psykisk ohälsa och till barn som bevittnar våld och övergrepp i hemmet. Regeringen har även fullt ut finansierat länssamordnare i samtliga län. Utvärderingar visar att länssamordnarna i hög grad har bidragit till att stimulera en utveckling av det förebyggande arbetet i kommunerna.


Kontakt:
Niclas Thorselius
Pressekreterare hos Maria Larsson
08-405 50 65
070-509 50 65