Statens konstråd

NYTT UPPDRAG FÖR STATENS KONSTRÅD 2010 – SAMARBETE KRING GESTALTNING AV ICKESTATLIGA MILJÖER

Pressmeddelande   •   Jan 13, 2010 11:10 CET

Statens konstråd ges från och med 2010 i uppdrag att rikta de medel som tidigare gått till konst i ickestatliga miljöer till att istället stärka konstnärliga och arkitektoniska gestaltningar av gemensamma miljöer som inte brukas av staten. Uppdraget ersätter Statens konstråds tidigare Vidgade uppdrag.

Det nya uppdraget innebär att Statens konstråd tillsammans med Riksantikvarieämbetet,
Arkitekturmuseet och Boverket, och i samarbete med kommuner, landsting, fastighetsägare
och andra aktörer ska utveckla nya metoder för att stärka och utveckla gestaltningar av
offentliga platser som inte brukas av staten. Genom att utgå från en helhetssyn och i högre
grad än tidigare väga samman kulturella perspektiv med tekniska, ekonomiska och sociala
målsättningar ska konstens och andra gestaltningsområdens roll stärkas i ickestatliga miljöer.
Uppdraget kommer att till en början under 2010 - 2012 resultera i igångsättande och
genomförande av minst fyra konstnärliga och arkitektoniska helhetsgestaltningar i ickestatliga
miljöer med särskild hänsyn till ett barn- och ungdomsperspektiv. Genom bred samverkan
med kommuner, landsting och fastighetsägare ska goda exempel spridas till dem som beställer
och utformar framtidens ickestatliga byggnader och samhällsmiljöer. Boende och andra som
ska nyttja de aktuella miljöerna ska involveras i gestaltningsprocessen.

- I samband med det nya uppdraget, som också presenterades i den kulturpolitiska
propositionen hösten 2009, ser Statens konstråd förändringar i myndighetens uppdrag som
gäller samarbeten med kommuner, landsting och privata aktörer. Att tillsammans med andra
statliga myndigheter och med gemensamma visioner och ambitioner etablera samverkan på
ett nytt sätt för framtida satsningar i den offentliga miljön känns både utmanande och
spännande, säger Statens konstråds direktör Mikael Adsenius.

I uppdraget ligger att etablera samarbeten mellan planerare, arkitekter, antikvarier, formgivare, designer och konstnärer samt de professioner som arbetar med utvecklingen av den gemensamma fysiska miljön. Landsting, kommuner och fastighetsägare är välkomna att fr o m 2010 söka samarbete med Statens konstråd och de nämnda myndigheterna för helhetsgestaltningar av offentliga miljöer.

Intresseanmälan görs på www.statenskonstrad.se

För mer information kontakta Henrik Orrje, intendent Statens konstråd,
e-post: henrik.orrje@statenskonstrad.se , tel 08-440 12 93