Järfälla kommun

Nytt upplägg för Järfällas gymnasieskolor

Pressmeddelande   •   Nov 13, 2015 09:40 CET

En modernare gymnasieskola med gemensam vision och värdegrund var i fokus när kompetensnämnden i Järfälla på onsdagen beslutade om en ny inriktning för de kommunala gymnasieskolorna. Bland annat ska skolorna få en gemensam ledning.

Järfälla kommuns gymnasieskolor ska erbjuda utbildningar som präglas av mångfald, flexibilitet, entreprenöriellt lärande och som har nära koppling till arbetslivet.

– Målsättningen med den nya inriktningsplanen har varit att modernisera och utveckla Järfällas gymnasieskolor till ett attraktivt val som lockar elever från såväl Järfälla som övriga regionen, säger kompetensnämndens ordförande Christian Bengtzelius (S).

En av förändringarna blir att gymnasieskolorna får en gemensam ledning och administration vilket ska bidra till ett bättre helhetstänkande och tätare samarbete mellan programmen. Det blir också ett större samutnyttjande av lokaler för att skapa mervärden för eleverna.

Programmen erbjuds från och med läsåret 2016/2017. Lokaliseringen av programmen till Barkarby sker längre fram i samband med etablering av den regionala mötesplatsen för lärande, kultur, näringsliv och högre utbildning som planeras vid det nya kollektivtrafiknavet Barkarby station/Stockholm Väst.

De program, med geografisk placering, som föreslås i den nya organisationen är:

Jakobsberg: bygg- och anläggningsprogrammet, el- och energiprogrammet, VVS- och fastighetsprogrammet, gymnasiesärskolan och vissa delar av introduktionsprogrammen.

Barkarby: ekonomiprogrammet, estetiska programmet inriktning bild, naturvetenskapsprogrammet, samhällsvetenskapsprogrammet, teknikprogrammet och vissa delar av introduktionsprogrammen.

För mer information

Annika Ramsell, kompetensdirektör, Järfälla kommun
annika.ramsell@jarfalla.se, 08-580 283 80

Christian Bengtzelius (S), ordförande i kompetensnämnden, 070-002 33 92.

Järfälla ligger två mil nordväst om Stockholm C, med 71 000 invånare. Även om storstaden ligger nära - 20 minuter med pendeltåg eller bil till Stockholms C - finns det mesta inom kommunen. Stora friluftsområden, Mälarens vatten, rikt utbud av kultur och föreningar, mångskiftande näringsliv, fina bostadsområden, shopping och väl utbyggd service gör att Järfälla är en kommun att bo, arbeta och trivas i. Välkommen att mötas i Järfälla!

www.jarfalla.se