Teknikutbildarna i Norden AB

Nytt utbildningskoncept inom automation för att avhjälpa bristen på automationstekniker

Pressmeddelande   •   Jun 20, 2012 08:07 CEST

Under hösten 2012 lanserar Teknikutbildarna ett helt nytt koncept inom automation. Det nya upplägget handlar om att kursdeltagarna ska kunna gå från i princip inga förkunskaper inom automation till att bli automationstekniker. Baserat på förkunskaper ska man kunna skräddarsy sin egen väg till automationstekniker genom att välja olika fristående kurser.

Teknikutbildarna har haft en löpande diskussion med industrin för att få signaler över vad som efterfrågas kompetensutvecklingsmässigt.  Därefter utformades ett slags kursträd med olika ingångar baserat på vilken bakgrund kursdeltagaren har.

– Vi har fått många intresseförfrågningar inom automation från flera håll. Efterfrågan hos marknaden är stor, en av anledningarna till detta är att industrin idag har svårt att få tag i automationstekniker. Från vårt kursutbud inom automation kan exempelvis driftpersonal eller mekaniker inom underhåll läsa grundläggande ellära och tillskansa vissa kunskaper som elektriker har, säger Karl Rehnberg, lärare inom automation.

En viktig aspekt för industrin idag är att de anställda som ska arbeta med automation har de praktiska kunskaperna. Det är önskvärt att de anställda klarar av felsökningar i olika styrsystem och hantera arbetsuppgifterna utan längre uppstartsperiod.

– Läser man flera kurser hos oss inom automation kommer personalen finnas på plats för laborationer och mer praktiska övningar som är lärarledda, medan det teoretiska avhandlas genom webbkurser. På det sättet uppehålls inte personalen under längre perioder när de praktiska bitarna tas om hand och de teoretiska delarna läser de när de känner för det.

Basen för Teknikutbildarna finns i det breda området teknik. Vi är ett av Sveriges största utbildningsföretag med inriktning mot teknik.

Och vi är störst i norden inom elområdet. Inom underhåll har vi lång erfarenhet och trygga relationer med många stora industrier och energibolag.

I takt med att vi växer så får vi ökat förtroende att paketera även andra utbildningar i våra smarta och smidiga system.  Området Mätteknik & Ritningsläsning växer i en rasande takt och Energi & Ånga är en självklarhet i vår kurskatalog.