Crucell Sweden AB

Nytt vaccin mot fruktad sjukdom i Sverige

Pressmeddelande   •   Nov 08, 2010 09:20 CET

Nu finns ett nytt vaccin i Sverige mot epidemisk hjärnhinneinflammation, en fruktad sjukdom med hög dödlighet. Vaccinet Menveo är det första i sitt slag som skyddar mot fyra grupper av bakterien meningokocker. I Sverige insjuknade 2009 totalt 65 personer varav fem dog.

Epidemisk hjärnhinneinflammation (meningit) orsakas av meningokockbakterien. Symtomen är akuta med hög feber, huvudvärk och kräkningar. Ett välkänt symtom är nackstyvhet men i de allra svåraste fallen hinner patienten inte utveckla detta. Ofta blir personen omtöcknad och förvirrad och kan förlora medvetandet. I de svåraste fallen tillkommer blodförgiftning. Utan behandling leder sjukdomen till döden i omkring hälften av fallen.

I Sverige insjuknade under perioden 2000-2009 totalt 569 personer och dödligheten har de senaste fem åren legat runt tolv procent. Av de 65 personer som drabbades 2009 var 25 barn och ungdomar till och med 19 år.

Ny typ av vaccin
Det finns flera grupper av meningokockbakterier. De som orsakar sjukdom hos människan är A, B, C, Y och W-135. I Sverige har hittills grupp B varit vanligast men enligt Smittskyddsinstitutets siffror för 2009 är nu övriga grupper i majoritet. 22 fall orsakades av grupp Y, som är den vanligaste serogruppen i USA.

Menveo är det nytt vaccin och det första konjugerade vaccinet i Sverige som skyddar mot A, C, Y och W-135. Ett konjugerat vaccin innebär att det ger ett längre och effektivare skydd. Menveo är godkänt för vaccinering av vuxna och barn från elva års ålder. Ännu finns inget vaccin mot grupp B.

Att ett vaccin är konjugerat innebär att det försetts med ett bärarprotein. Det kan liknas vid en flagga som fäster på bakterien och signalerar till immunförsvaret var det ska sätta in angreppet.

Vilka bör vaccineras?
Epidemisk hjärnhinneinflammation är en fruktad sjukdom med potentiellt dödligt förlopp. Därför är det viktigt att följande grupper vaccinerar sig:

  • studenter som ska resa utomlands för att studera, det gäller speciellt resande till USA och Storbritannien
  • resenärer som tänker resa till områden som är kända för utbrott, till exempel meningitbältet i mellersta Afrika
  • pilgrimsresenärer till Hajj eller Umrah
  • militärpersonal
  • personer som haft nära kontakt med någon som insjuknat

Biverkningarna är milda i form av lokala reaktioner som rodnad, svullnad eller ömhet på injektionsstället.

Fakta meningit
Meningit, epidemisk hjärnhinneinflammation, sprids som luftburen smitta genom hosta, nysningar och saliv. Tiden fram till dess att sjukdomen bryter ut är mellan två och tio dagar.

Meningokocksjukdom behandlas med intravenös antibiotika. Om behandlingen sätts in i tid blir de flesta friska men de som haft en svårare form kan få bestående skador på hjärna, nervsystem och hörsel. Om patienten fått blodförgiftning kan det orsaka kallbrand med amputation som följd.

Enligt Världshälsoorganisationen WHO inträffar mer än 500 000 fall av meningit i världen varje år och fler än 50 000 personer dör. Särskilt utsatt är ett bälte i mellersta Afrika. Där inträffade 1996 den hittills största epidemin och 250 000 personer smittades varav 25 000 dog.

För mer information kontakta Crucell:
Andreas Palmborg, nordisk produktchef, mobil 0701-851038, e-post andreas.palmborg@crucell.se

Bakgrundsfakta och bilder:
http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/sblvaccines/image/list

Crucell Sweden AB är ett svenskt vaccinföretag med ett brett sortiment av vacciner. Vi är den ledande vaccindistributören i Sverige och har en hög servicenivå med distribution till sjukvården av vacciner, immunglobuliner och immunsera, från både egen tillverkning och samarbetspartners. Vår kundservice svarar för en kvalificerad produktinformation till våra kunder.