Nordic Growth Market NGM AB

NYTT VÄGLEDNINGSDOKUMENT OM BELÅNING AV VÄRDEPAPPER

Pressmeddelande   •   Nov 15, 2006 16:21 CET

– Aktier på Nordic Growth Market kan belånas upp till 50 procent

Stockholm, 15 november, 2006 – Värdepapper från Nordic Growth Market får belånas till 30 eller 50 procent av värdet. Belåningsgraden beror på det noterade bolagets storlek. Det rekommenderar Bankföreningen och Fondhandlareföreningen i ett gemensamt vägledningsdokument.

I oktober släppte Bankföreningen och Fondhandlareföreningen ett reviderat vägledningsdokument om belåningsgrader för värdepapper. Dokumentet gäller värdepapper som handlas på börs eller auktoriserad marknadsplats under tillsyn av respektive lands tillsynsmyndighet i exempelvis länder inom EES.

– NGM är en börs, varför rekommendationen även gäller för värdepapper som handlas på NGM, bekräftar Susanne Håkansson direktör på Svenska Fondhandlareföreningen. Hon understryker dock att detta endast är en vägledning och att varje institut själv bestämmer vilka värden som i praktiken åsätts varje värdepapper.

Nordic Growth Market är en börs som har specialanpassats för tillväxtbolag och lånegraderna varierar mellan de noterade bolagen. Mindre företag kan belånas till 30 procent av aktiernas värde och medelstora bolag till 50 procent av aktiernas värde.

– Det är positivt för Nordic Growth Market, säger Fredrik Ljung, bolagsansvarig på Nordic Growth Market. Det visar att vi är en fullvärdig börs som står nära bolagen och att börstillståndet garanterar säkerhet och stabilitet. Nordic Growth Market är med andra ord en fullvärdig konkurrent till Stockholmsbörsen, inte bara när det gäller service, utbud och pris.

Vägledningsdokumentet skiljer på balanserat och ensidigt värdepappersinnehav och rekommenderar en lägre belåningsgrad för ensidigt värdepappersinnehav. Alltså en värdepappersportfölj som domineras av aktier i ett bolag.

För mer information, kontakta:

Mats Wilhelmsson
Chef börsadministration
Tel: +46 (8) 566 390 11
Mob: +46 708 539 077
m.wilhelmsson@ngm.se

Fredrik Ljung
Informationskontakt och bolagsansvarig
Tel: +46 (8) 566 390 07
Mob: +46 737 072 777
f.ljung@ngm.se

Om Nordic Growth Market:
Nordic Growth Market startade sin verksamhet 1999 och är en av två börser i Sverige med börstillstånd från Finansinspektionen. Nordic Growth Market är börsen som har specialanpassats för tillväxtbolagens behov och resurser och utmanar främst när det gäller service, utbud och pris.

Eftersom Nordic Growth Market kontrollerar sitt handelssystem kan handelssystemet alltid anpassas efter marknadens snabba utveckling. I dagsläget finns över 40 bolag noterade på Nordic Growth Market med ett marknadsvärde som överstiger 11 miljarder kronor.