IOGT-NTO

Nytt världsomspännande nätverk undertecknas idag-World Forum Against Drugs

Pressmeddelande   •   Sep 10, 2008 09:47 CEST

I och med dagens undertecknande av World Forum Against Drugs bildas ett nytt världsomspännande nätverk. Syftet är att stärka det globala samarbetet för att bekämpa spridningen av narkotika och främja ett effektivt preventionsarbete.

Organisationer från hela världen kommer att underteckna dokumentet under en ceremoni i Folkets hus i Stockholm och blir därmed också grundare för det nya globala nätverket. De svenska arrangerande organisatörerna är företrädda av Sven-Olov Carlsson, representant för paraplyorganisationen Folkrörelser Mot Droger.

Deklarationen undertecknas till stöd för FN:s narkotikakonventioner och kommer att överlämnas till FN och det UNGASS-möte (United Nations General Assembly Special Session on Drugs) som arrangeras våren 2009.

Tid: 13:30-15:00
Plats: Folkets hus, Barnhusgatan 12-14

Bilaga: Declaration of World Forum Against Drugs

För mer information kontakta Ann-Sofie Roberntz 070 040 68 88 eller 073 714 71 01