Coop

Nytt varuförsörjningsbolag för kooperationen i Sverige

Pressmeddelande   •   Jan 22, 2007 13:08 CET

Den svenska kooperativa dagligvaruhandeln samlar nu varuförsörjning och logistik i ett gemensamt bolag, Coop Inköp och Logistik AB (Cilab). Det nya bolaget bildades formellt vid årsskiftet och kommer att ha en nyckelroll i den svenska kooperationens framtidssatsning.

– Genom att samordna nationella inköp och logistik i ett bolag kommer vi att kunna stärka hela den svenska kooperationens konkurrenskraft, säger det nya bolagets vd Gunnar Rantzow.

Cilab ägs gemensamt av Coop Sverige och DDF AB, samarbetsbolaget för de större detaljhandelsdrivande konsumentföreningarna. Styrelseordförande blir Thomas Evertsson vd Coop Sverige. Bolaget kommer att hantera nationella inköp av dagligvaror samt logistik för både dagligvaror och Nonfood.

Delar av de detaljhandelsdrivande föreningarnas verksamhet för inköp och logistik förs nu successivt in i det nya bolaget. Bland annat införlivas de norrländska föreningarnas inköpsbolag Nordikon i Cilab. Det nya bolaget kommer att ha totalt cirka 1 800 medarbetare.

– Tack vare en ökad samordning kommer vi att kunna få en logistikverksamhet som ger både högre effektivitet och högre kvalitet för stormarknader och butiker. Ett gemensamt bolag ger också ökad effektivitet i kontakterna med leverantörerna i förhandlingar och kampanjer, säger Gunnar Rantzow.

Bildandet av Cilab är ett viktigt steg i den ökade samordning som nu sker inom kooperationen i Sverige där Coop Sverige och de detaljhandelsdrivande föreningarna i DDF AB utökar sitt samarbete.

Förutom varuförsörjningen i Cilab sker parallellt ett ökat samarbete i de gemensamma kedjorna Coop Forum, Coop Bygg, Coop Extra, Coop Konsum och Coop Nära. Även inom marknadsföring ökar samordningen kring kedjorna och kring namnet Coop som en gemensam avsändare.


För mer information:
Coop Sveriges pressjour tel 08-743 23 33

Coop Sverige AB bedriver dagligvaruhandel i butikskedjorna Coop Forum, Coop Bygg, Coop Extra, Coop Konsum och Coop Nära med visionen att skapa en bättre och tryggare vardag genom lönsamma, medlemsägda butiker. Coop Sverige är en del av Nordens största dagligvaruföretag Coop Norden som ägs av konsumentkooperationerna i Sverige, Norge och Danmark och Danmark.