Add Gender

​Nytt verktyg för medveten stadsplanering

Pressmeddelande   •   Jan 18, 2016 14:37 CET

Stadsplaneringsprocessen kan beskrivas som en spagettiskål där detaljer blandas med långsiktig stadsutveckling. Denna snårighet kan vara en anledning till att det inte funnits något enkelt sätt att inkludera jämställdhet vid planering av städer och offentliga platser. Nu släpper Belatchew Arkitekter och Add Gender i samarbete med MethodKit ett analogt kortbaserat verktyg för stadsplanerare: MethodKit för jämställda platser.

All statlig verksamhet har krav på sig att jämställdhetsintegrera sin verksamhet, det vill säga att utvärdera och ta hänsyn till kvinnor och män som medborgare och att arbeta för de jämställdhetspolitiska målen som regeringen satt upp. Det är lockande att tro att vi planerar och bygger städer neutralt men när vi lägger på ett könsfilter ser vi bland annat att kvinnor oftare känner sig otrygga i det offentliga rummet och använder det mindre. Därför har Belatchew Arkitekter och Add Gender i projektet “Resan till den jämställda platsen” innoverat kring jämställdhetsintegrering av stadsplanering.

Projektet fick stöd av Boverket och genom att koppla på Malmö stad och Nacka kommun har det unika samarbetet mellan jämställdhetsexperter och arkitekter lett till att metodutvecklingen blivit möjlig. För att bygga broar mellan projektparternas områden och skapa lärdomar har en jämställd plats gestaltats i medborgardialog med ungdomar i Nacka kommun. Parallellt har intervjuer och workshops med stadsplanerare genomförts med fokus på metodutveckling.

Resultatet av projektet blev ett analogt verktyg eftersom det skapar en kreativitet som vår digitala värld fortfarande har svårt att matcha. “MethodKit för jämställda platser” har därför samlat viktiga bitar för att arbeta konkret med jämställd stadsplanering, och för att jämställdhetsutvärdera redan befintliga offentliga miljöer.

-Vi vände oss till MethodKit så snart projektet landade i att det inte är checklistor eller fakta som saknas, utan ett ramverk för att göra jämställd stadsplanering hanterbart och begripligt, säger Pernilla Alexandersson, vd på Add Gender.

Med verktyget, som riktar sig till både arkitekter, stadsplanerare, politiker och medborgare behöver vi inte börja från ruta ett, utan skapar jämställdheten inom ett specifikt uppdrag utifrån ett väl genomtänkt ramverk. Kortleken kan användas var som helst i stadsplaneringsprocessen, från översiktsplanering till detaljplanering, vilket gör den flexibel och lättanvänd.

– Med “MethodKit för jämställda platser” får vi ett strukturerat och pedagogiskt verktyg för att nå ut till så många som möjligt, säger Jenny Claesson, marknadschef på Add Gender.

Jämställdhetsintegrering innebär att integrera jämställdhetsperspektiv i varje beslut på varje nivå i kommun, stat och landsting. Sverige har jämställdhetsintegrerat sedan mitten av 90-talet. Jämställdhetsintegrering (Gender mainstreaming på engelska) är också EU:s officiella strategi för att nå jämställdhet mellan kvinnor och män. Därför släpps verktyget på både på svenska och på engelska.

-Samarbetet med MethodKit möjliggör för oss att nå ut med projektets lärdomar över hela världen. Logistiken och konceptet är redan på plats. Det vi har tillfört är vår expertis och erfarenhet vi har fått av projektets intervjuer, metodutveckling och erfarenhetsutbyten i både Malmö Stad och Nacka kommun, säger Pernilla Alexandersson, vd på Add Gender.

Add Gender AB är ett kreativt analys- och rådgivningsföretag där jämställdheten som organisationsförbättrare står i fokus. Add Gender genomför kompetensutveckling, kartläggning och rådgivning. De har lång erfarenhet av att jobba med att öka jämställdheten i IT-branschen, dataspel, telekom, skogsbruk, underhållning och hos många statliga aktörer. 

Belatchew Arkitekter AB är en arkitektbyrå som arbetar inom ett brett spektrum av projekt, från stadsplanering och bostäder till kontor och butiker. Företagets styrka ligger i de idéer som tas fram och förmågan att hitta nya, ofta oväntade lösningar som stärker platser och höjer värdet på fastigheter. Belatchew Arkitekter följer den globala utvecklingen inom miljö, byggande och stadsutveckling och ser det som sin uppgift att integrera hållbara lösningar i alla projekt.

MethodKit för jämställda platser kommer att lanseras i Malmö stad den 21:a januari 2016 och sedan demonstreras inom ramen för Boverkets workshop på Jämställdhetsdagarna i Malmö den 27-28 januari. Det svenska verktyget finns tillgängligt för beställning för både privatpersoner och organisationer påwww.methodkit.com och viawww.addgender.se/stadsplanering. Den engelska versionen finns från den 2:a februari 2016.

Design & MethodKit konceptet av Ola Möller © 2012-16

MethodKit för jämställda platser av MethodKit, Add Gender & Belatchew Arkitekter.

Utveckling & distribution av Idea Society