Edge HR

Nytt verktyg förklarar kodspråket i tjänstgöringsbetyg

Pressmeddelande   •   Maj 13, 2004 09:00 CEST

Thomson Fakta lanserar ett nytt verktyg för att skriva tjänstgöringsbetyg. I det Internetbaserade verktyget finns hela kodspråket bakom tjänstgöringsbetygen förklarat och avkodifierat. En person som avslutar sin anställning har laglig rätt att få tjänstgöringsbetyg inom en viss tidsram. Att skriva betyg kan vara besvärligt. Det är av stort intresse för företag och fackliga organisationer att bidra till tydligare och mer enhetliga tjänstgöringsbetyg.

Omdömet ”bra” kan betyda underkänt
Det finns en vedertagen standard för hur tjänstgöringsbetyg ska skrivas och tolkas. Det är viktigt att lära sig att behärska kodspråket för att utforma betyg på ett korrekt och riktigt sätt samt försäkra sig om att det som skrivs i betyget faktiskt är det man avser att säga. Det är exempelvis obekant för många att omdömen som "bra" och "får våra rekommendationer" faktiskt kan betyda underkänt. De yttranden man fäller kan få stor betydelse då betyg är ett värdepapper som följer arbetstagaren i arbetslivet.

- Behovet finns, det är helt klart. Våra kunder har länge efterfrågat ett digitalt hjälpmedel eftersom de vill säkerställa att de gör rätt, säger Henrik Johansson, redaktör på Thomson Fakta.

Fakta om Tjänstgöringsbetyg
Tjänstgöringsbetyg är ett webbaserat verktyg. Det ger en introduktion till vad man bör tänka på samt vägledning vid utformandet av tjänstgöringsbetyg. Det är enkelt att använda och interaktivt på så sätt att du kan ladda ner, redigera och skriva ut olika betygsmallar.

Georg Uggelberg som skrivit Tjänstgöringsbetyg är även författare till boken Att skriva och tolka tjänstgöringsbetyg samt ett flertal böcker inom områdena PA, ledarskap, företagspedagogik och samarbetspsykologi. Han har varvat sitt författarskap med praktiskt personaladministrativt arbete från ABB- och Grängeskoncernerna samt konsult vid bl. a. Siar och Svenska ManagementGruppen. Han har även varit president i IFTDO, International Federation of Training and Development Organizations.

För en kort demonstration av produkten, klicka här: www.thomsonfakta.se/demo/tjanstgoringsbetyg

För mer information
Henrik Johansson, Redaktör,
08-587 670 42, 0708-587 683
henrik.johansson@thomson.com
Om Thomson Fakta
Thomson Fakta (www.thomsonfakta.se) är ett informationsförlag inom den internationella informationskoncernen The Thomson Corporation. Thomson Fakta har funnits sedan 1979 och omsätter idag ca 160 miljoner kronor. Thomson Fakta är en ledande leverantör av integrerade informationslösningar och tillhandahåller information, verktyg till programvara och applikationer inom områdena juridik, skatt/ekonomi samt HR. The Thomson Corporation är noterat på börserna i New York och Toronto (NYSE, TSX:TOC).