Mittuniversitetet

Nytt verktyg mäter organisationers förmåga att kommunicera

Pressmeddelande   •   Okt 27, 2016 08:02 CEST

Ett nytt forskningsprojekt vid Mittuniversitetet arbetar för att ta fram ett verktyg för att utvärdera, jämföra och utveckla kommunikationsmognaden hos olika organisationer. Det ingår i universitetets satsning på nyttiggörande av forskning och bedöms ha stor potential att skapa värde i organisationer eftersom det saknas forskningsbaserade verktyg för att utvärdera kommunikationens betydelse.

Tillsammans med tio organisationer och företag utvecklar forskare från Mittuniversitetet ett koncept för att utvärdera organisationers kommunikations­mognad. Målet för projektet är att ta fram ett kommunikationsindex, som värderar organisationers förmåga att på ett effektivt sätt använda kommunikation. Indexet är ett innovativt verktyg som, genom att identifiera nyckelfaktorer som påverkar organisationers kommunikationsarbete, kan värdera mognadsnivåer och ge rekommendationer för specifika områden i behov av förbättring och utveckling. Mognadsnivån baseras på den kunskap och kompetens om kommunikationens värde för organisationen som tillämpas.

- Forskning om organisationers interna, externa och strategiska kommunikation visar att den är en framgångsfaktor för förmågan att nå uppsatta mål. Idag är kunskapen ojämnt spridd och tillämpad i olika typer av organisationer, därför finns behov av en generell utvärderingsmetod som värderar kommunikationsmognaden, och konkreta forskningsbaserade verktyg och metoder som utvecklar kommunikationsförmågan, säger Catrin Johansson, professor i organisationers kommunikation och projektledare.

Kommunikationsindex utvecklas utifrån internationell forskning och ledande forskning genomförd vid Mittuniversitetet inom områden som, kommunikationens värde, kommunikation för hållbara organisationer, kommunikativt ledarskap, kommunikation vid organisationsförändring och professionalisering av strategisk kommunikation. Forskningsresultaten visar tydligt värdet av kommunikation för organisationer.

Företagen som bidrar till att utveckla verktyget är strategiskt utvalda för att representera såväl stora som små, lokala och globala, privata och offentliga organisationer. I projektet deltar AB Volvo, Berners person- och transportbilar, Naturvårdsverket, Region Jämtland-Härjedalen, Sandvik Machining Solutions, SCA, SPV, Sundsvalls kommun, UKÄ och Vetenskapsrådet.

Projektets första etapp pågår under hösten 2016 och en bit in i 2017 och kommer att resultera i ett kommunikationsindex som därefter kan testas i större skala av ett större antal företag och organisationer. De deltagande organisationerna får en rapport som beskriver kommunikationsmognaden på olika områden och rekommendationer för hur de kan utveckla den.

Kontakt:
Catrin Johansson, professor i organisationers kommunikation, projektledare, Mittuniversitetet, 070-554 26 69, e-post: catrin.johansson@miun.se

Mittuniversitetet erbjuder ett brett utbildningsutbud där flexibelt och arbetslivsanknutet lärande är ledord för utbildningen. Mittuniversitetet har cirka 13 000 studenter med campus i Sundsvall och Östersund.

Forskningen inriktas mot strategiska områden där forskning av hög internationell kvalitet kan bedrivas och där en stark forskning svarar mot regionens eller det övriga samhällets behov.