Skogsindustrierna

Nytt virkesfordon minskar utsläpp

Pressmeddelande   •   Dec 17, 2013 15:15 CET

Idag invigs en ny typ av virkesfordon, ett så kallat ST-fordon, i Näsåker, Ångermanland.  Fordonet lastar 12 ton mer virke än ett traditionellt virkesfordon och drivs av RME som är helt förnybart bränsle för dieselmotorer.

Den nya lastbilen kan lasta upp till en totalvikt på 74 ton. Tack vare ett extra hjulpar kan det göras utan att förlänga fordonet. Dessutom drivs det med ett helt förnybart bränsle, RME.

Dessa fordon ser ut och beter sig som vanliga lastbilar men eftersom de kan bära mer last minskar den totala bränsleförbrukningen med 10 %. Samma last på färre fordon ökar dessutom trafiksäkerheten.

Själanders Åkeri i Näsåker kommer att använda sin nya lastbil till att köra timmer från skogarna i Västerbotten, Ångermanland och Jämtland. Lastbilen ingår i forskningsprojektet ETT-demo, som forskningsinstitutet Skogforsk driver. Forskarna kommer bland annat följa fordonets bränsleförbrukning, miljöpåverkan och lastvikt.

- Högeffektiva fordon som dessutom drivs med biodrivmedel är ett klokt sätt att hämta vår industris förnybara råvara. Nu hoppas vi att politikerna snarast låter näringslivet minska utsläppen på detta sätt även i stor skala och inte bara i forskningsprojekt, säger Carina Håkansson, vd Skogsindustrierna.

Det politiska målet om en fossiloberoende fordonsflotta till år 2030 presenterades i en utredning i går. Utredningen lyfter möjligheterna med bland annat mer effektiva fordon och fossiloberoende biodrivmedel.

För mer information kontakta:
Helena Sjögren, transportpolitisk rådgivare Skogsindustrierna, 072-585 7235

Skogsindustrierna är massa-, och pappers- och den trämekaniska industrins bransch- och arbetsgivarorganisation. Arbetsgivarverksamheten bedrivs tillsammans med gruvsektorn och stål- och metallsektorerna inom organisationen Industriarbetsgivarna. Skogsindustrierna företräder ett 50-tal massa- och pappersbruk och cirka 140 sågverk samt ett antal företag med nära anknytning till massa-, pappers-, eller trävarutillverkning. Inom Skogsindustrierna ingår verksamheten Svenskt Trä. Skogsnäringen sysselsätter nära 60 000 personer och exporterade för 138 miljarder kronor (2012). 

Box 55525, 102 04 Stockholm, tel +46 8 762 72 60, skogsindustrierna.org