Grafiska Företagen

Nytt Visbyavtal mellan Grafiska Företagens Förbund och GS-facket öppnar upp för fler företag att tillämpa avtalet

Pressmeddelande   •   Okt 28, 2010 09:27 CEST

Den 26 oktober 2010 träffades nytt avtal mellan Grafiska Företagens Förbund och GS-facket avseende informations- och medieproduktion inom den grafiska branschen, det så kallade Visbyavtalet. En nyhet är att parterna förenklat möjligheten att tillämpa avtalet, vilket innebär att fler företag kan tillämpa Visbyavtalet.

Visbyavtalet löper på 24 månader från 2010-11-01 – 2012-10-31 och innehåller två lönerevisionstillfällen. Den 1 november i år höjs lönerna med 0,9 procent och den 1 januari 2012 med 2,6 procent. Samtidigt med lönerevisionerna höjs avtalets minimilöner med samma procentsatser. Rätten till föräldralön höjs med en månad.

Den särskilda förhandlingsordning vid anlitande av bemanningsföretag som parterna enades om tidigare i år för Civil- och Förpackningsavtalet gäller även för företag som tillämpar Visbyavtalet. Förhandlingsordningen gäller i de situationer då ett företag önskar anlita ett bemanningsföretag för arbete under mer än fem veckor samtidigt som det finns arbetstagare som har blivit uppsagda på grund av arbetsbrist och har företrädesrätt till återanställning.

Med det nya Visbyavtalet har parterna löst bort det krav om ekonomisk kompensation som GS-facket ställt för att Grafiska Utbildningsfonden avvecklades tidigare i år. 

 -Vi är nöjda med de förhandlingar som genomförts och att våra medlemsföretag nu efter en lokal överenskommelse med facket kan tillämpa avtalet. Vi är också nöjda med att avtalet är på 24 månader och inom märket. Möjligheten att tillämpa Visbyavtalet, efter lokal överenskommelse, har företag inom informations- och medieproduktion i den grafiska branschen, säger Lena-Liisa Tengblad, vd Grafiska Företagens Förbund.

 

_____________________________________________________________________
Grafiska Företagens Förbund är bransch- och arbetsgivarorganisationen för den grafiska
industrin, förpackningsindustrin och närliggande verksamhetsområden. Grafiska
Företagens Förbund ingår i Svenskt Näringsliv. Förbundets uppgift är att ge
arbetsgivarservice och att utveckla och marknadsföra branschen.
www.grafiska.se