Drogkompetens.se

Nytt webbmagasin för sociala sektorn

Pressmeddelande   •   Okt 18, 2010 16:22 CEST

Idag den 18 oktober har www.drogkompetens.se öppnat sina portar på webben. Drogkompetens är ett nyhetsmagasin på webben som riktar sig till privat och offentlig sektor med intresse inom missbruks- och beroendeområdet. Det har tidigare inte funnits något specialinriktat magasin för denna målgrupp som blandar vetenskapligt refererad fakta om området med nyheter och reportage samt debatt.

Syftet är att verksamma inom området, allt från praktiker i vården till politiker, enkelt ska få tillgång till en faktabank men även kontinuerligt kunna bevaka vad som händer inom området. Inte minst när missbruksområdet förändras snabbt i och med internets förändring av missbruksmönstren krävs att användare inom området har tillgång till en lika snabb och informerad omvärldsbevakning. Det behovet möter Drogkompetens.

Regeringens utredare i Missbruksutredningen har flera gånger pekat på att det är viktigt att höja kompetensen i den svenska missbruksvården. Men det finns ett stort antal individer med missbruksproblem som inte kommer i kontakt med samhällets offentliga missbruksvård utan i stället möter personalavdelningar och företagshälsovården. Även för denna kategori är det av yttersta vikt att kompetensen betonas och ständigt är uppdaterad. Drogkompetens ska vara till nytta för användarnas kompetensutveckling oavsett om de finns inom privat eller offentlig verksamhet.

En viktig del av Drogkompetens är även att erbjuda en arena för debattörer inom området. Idag saknas den offentliga debatten inom missbruksområdet. Förhoppningen är att detta kommer att bli annorlunda när det nu finns en arena för praktiker, forskare, politiker och intressenter att föra debatten på.

Drogkompetens är en prenumerad tjänst. För att få tillgång till hela innehållet måste en användare vara registrerad prenumerant.

Drogkompetens drivs av Magnus Callmyr som har flerårig erfarenhet av området och flera års studier av missbruk och beroende på högskolenivå. Drogkompetens kan kontaktas genom info@drogkompetens.se.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Drogkompetens är ett nätmagasin som vänder sig till alla som i sin yrkesutövning behöver tillgång till fakta och nyheter inom missbruks- och beroendeområdet.

Drogkompetens samlar aktuell forskning, nyheter, reportage och intervjuer som prenumeranterna har nytta av i såväl det dagliga arbetet som den egna kompetensutvecklingen.