MasterCard

Nytta går före nöje då svenskar öppnar plånboken

Pressmeddelande   •   Dec 22, 2009 10:31 CET

MasterCards senaste undersökning MasterCard Konsumtionsindex 2009 tittar närmare på svenska konsumenters shoppingbeteenden. Undersökningen visar att svenskar är välplanerade och sparsamma shoppare som just nu hellre satsar på resor och upplevelser än på prylar och inredning. Samtidigt kan ett flertal konsumenter tänka sig att skänka mer pengar till välgörenhet i samband med sina inköp.

Svenska konsumenter uppfattar sig själva som välplanerade och sparsamma, och shoppar framför allt av nyttoskäl. Detta visar undersökningen MasterCard Konsumtionsindex 2009 som syftar till att ge en bild av svenska folkets shoppingbeteenden. Hela 82 procent av kvinnorna och 66 procent av männen i undersökningen angav att den främsta anledningen att ta en shoppingtur är att man verkligen behöver något. Endast 15 procent av kvinnorna och 6 procent av männen använder shopping främst som en nöjesaktivitet.

– MasterCard arbetar mycket med att söka förståelse för konsumenters intressen och behov. Vår senaste undersökning ger oss en bra inblick i hur svenska folket tänker kring shopping idag och framöver, och hur vi som betalningsföretag kan förbättra våra produkter och tjänster för att i ännu större utsträckning underlätta vardagen för svenska konsumenter, säger Carlos Rodriguez, General Manager för MasterCard i Norden.

MasterCard Konsumtionsindex visar att det vanligaste shoppingtillfället fortfarande är vardagssituationer på stan, vilket angavs av 5 av 10 respondenter. Samtidigt blir handel på nätet alltmer populärt bland svenskarna och redan nu gör 1 av 10 sina flesta inköp på nätet. Kvinnor i åldersgruppen 15-29 samt män i åldersgruppen 30-49 är mest aktiva inom näthandel.

Löneförhöjning största skälet att shoppa mer
De vanligaste anledningarna till att shoppa mer är löneförhöjningar och reaerbjudanden, vilket stärker bilden av svenska konsumenter som återhållsamma och pengamedvetna. I ålders-gruppen 15-29 var det hela 43 procent som svarade just löneförhöjning som den största anledningen att shoppa mer. Endast fem procent av samtliga respondenter svarade att de shoppar mer på grund av tristess.

I valet mellan kort- och kontantbetalning väljer 7 av 10 svenskar att betala med bank- eller kreditkort. Endast 2 av 10 föredrar att betala med kontanter, och där är framför allt personer i åldersgruppen 65+ representerade. Den största fördelen med kortbetalning anses vara smidigheten att inte behöva hantera kontanter.

– Undersökningen bekräftar att den svenska konsumenten idag är en kunnig kortanvändare som också är ekonomiskt medveten och tänker rationellt kring sina inköp. Vi märker även att

svenskars shoppingbeteende är i linje med en europeisk trend mot mer ansvarsfulla och välplanerade konsumenter som vi sett i andra undersökningar, menar Carlos Rodriguez.

Satsar hellre på upplevelser än på prylar
Den pågående lågkonjunkturen ser ut att ha påverkat mer än konsumenternas plånboksinnehåll. Under de kommande tre månaderna planerar 9 av 10 svenska konsumenter att spendera lika mycket eller mer på såväl fritidsaktiviteter som restaurang- och biobesök eller sportevenemang. 7 av 10 vill fortsätta att lägga minst lika mycket pengar på resor. De största minskningarna i konsumtion syns framför allt inom elektroniska prylar samt möbler och heminredning.

Julhandeln kan ge upphov till extra mycket stress kring pengahantering och betalnings-metoder. MasterCard Konsumtionsindex visar att svenskar i dessa sammanhang framför allt är måna om att skydda sina personliga kortuppgifter. Samtidigt är 5 av 10 svenskar inte alls oroliga för säkerheten i julhandeln, och endast 2 av 10 bekymrar sig över att någon ska se deras pinkod då de betalar med kort.Framtida trender inom kortbetalning

Många konsumenter har svårt att hålla reda på alla bonuskort i plånboken som vissa butiker erbjuder. 6 av 10 konsumenter skulle vilja registrera sina bonuskort direkt via sitt betalkort. 75 procent av respondenterna skulle även vilja få bonusar och rabatter via sitt betalkort.

En slutsats som MasterCard Konsumtionsindex påvisar är att välgörenhet ökar i betydelse för svenska konsumenter. 54 procent är intresserade av att automatiskt "runda upp" sina inköp och donera mellanskillnaden till olika välgörenhetsorganisationer. Bland kvinnor i åldersgruppen 15-29 är så många som 7 av 10 intresserade av detta, medan siffran är 6 av 10 för män i samma åldersgrupp.

Om undersökningen
MasterCard Konsumtionsindex genomfördes av SIFO i november 2009. Resultaten grundar sig i telefonintervjuer med 1000 personer från 15 år och uppåt, boende i olika delar av landet.

För mer information, vänligen kontakta:
Lisa Wahlström, presskontakt för MasterCard
070-659 12 15
lisa.wahlstrom@bm.com

MasterCard Europe gör det möjligt för europeiska kunder och konsumenter att dra nytta av MasterCards ledande betalningstjänster globalt och skapar samtidigt nya möjligheter kontinuerligt som gynnar den globala handeln. MasterCard utgör den kritiska länken och håller ihop den ekonomiska kedjan mellan finansiella institutioner, banker, företag, kortkunder och handlare över hela världen. MasterCard agerar inom tre olika områden på marknaden, genom franchise av kort, som nätverksoperatör för betalningstransaktioner samt som rådgivare. Genom franchising utvecklar och erbjuder MasterCard innovativa betalningslösningar. Under ett år genomförs 21 miljarder betalningstransaktioner. Med branschledande analytiker- och konsulttjänster agerar MasterCard rådgivare till finansiella institut, kunder och handlare. Genom varumärkesportföljen - som inkluderar MasterCard ®, Maestro ® och Cirrus ® - förser MasterCard konsumenter och företag med betalningslösningar i över 210 länder runt om i världen. För mer information, besök gärna www.mastercardworldwide.com eller www.mastercard.com/se