Gothia Fortbildning

Nyttig bok om sekretesslagen och socialtjänsten

Pressmeddelande   •   Aug 29, 2007 14:16 CEST

Den 1 oktober 2006 ändrades sekretesslagen. Detta har fått konsekvenser för socialtjänstens verksamhet. Samtidigt är det inte alltid lätt att navigera sig i sekretesslagen.

I den nya skriften Vad säger sekretesslagen om socialtjänsten? presenteras sekretesslagens snåriga regler för socialtjänstområdet. Här finns lättillgänglig information om vilka sekretessregler som gäller i olika situationer. Författarna går igenom bestämmelser för t.ex. sekretessprövning, sekretess mellan olika myndigheter, sekretessbrytande regler, anmälningsplikt, partsinsyn m.m. Även de nya bestämmelserna om hälsa och sexualliv samt skyddade personuppgifter tas upp.

Tydliga hänvisningar till aktuella lagrum och ett omfattande sakregister gör skriften till en utmärkt hjälpreda.

Målgruppen för boken är praktsikt verksamma inom socialtjänsten, såsom handläggare och politiker, men också studerande inom juridik och socialt arbete.


Fakta om boken
Titel: Vad säger sekretesslagen om socialtjänsten?
Författare: Jesper Ekroth och Therése Fridström
ISBN 978-91-7205-551-3
2007, 56 sid
Pris 82 kronor

Om författarna
Jesper Ekroth, universitetslektor och Therese Fridström, universitetsadjunkt vid Örebro universitet, Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap.


Vill du beställa ett recensionsexemplar?
Kontakta Anette Larsson, marknadsassistent, 08-462 26 64

Förlagskontakt: Emma Wistrand, marknadschef, 08-462 26 61


Fakta om Gothia Förlag
Gothia Förlag ger ut böcker och skrifter för och i nära samarbete med aktörer inom medicin& hälsa, socialt arbete och tandvård. Vi ökar människors kunskap genom att göra vetenskap och erfarenhet begriplig, tillgänglig och användbar. Gothia Förlag är ett oberoende förlag inom Berling Media Koncernen.