Mittuniversitetet

Nyttiga antioxidanter kan utvinnas ur granbark

Pressmeddelande   •   Jul 10, 2012 09:22 CEST

Forskare vid Mittuniversitetet har undersökt miljövänliga sätt att utvinna antioxidanter ur vanlig granbark. Bark som är en vanlig restprodukt i massaindustrin kan ge värdefulla antioxidanter för återanvändning i massaindustrin eller annan industriell användning.

Massaindustrin genererar ständigt mycket stora mängder biomassa i form av trädbark. Idag används barken främst för energiproduktion. Men bark framförallt från gran innehåller också många nyttiga kemiska ämnen som kan användas i kommersiella industriella sammanhang.

- Antioxidanter finns i små mängder i barken, trots det är det intressant både ur ett hållbarhetsperspektiv och ur ett ekonomiskt perspektiv att kunna återvinna antioxidanterna innan barken går vidare till förbränning, säger Kerstin Sunnerheim, docent vid Mittuniversitetet.

Idag utvinns antioxidanter i hög grad med hjälp av olika typer av kemiska processer som kräver lösningsmedel och andra kemikalier. Ett forskarteam vid Mittuniversitetet har i samarbete med forskare vid Uppsala universitet undersökt olika miljövänliga metoder för en alternativ utvinning.

 Syftet har varit att utveckla en snabb, effektiv och miljömässigt hållbar metod som utvinner en så hög andel antioxidanter som möjligt.

- Med hjälp av vanligt vatten och etanol under hög temperatur och högt tryck, har vi hittat ett miljömässigt hållbart sätt att utvinna antioxidanter ur granbark, säger Kerstin Sunnerheim.

Den metod som visat sig mest effektiv är PFE-metoden, (pressurised fluid extraction) och då med de trycksatta vätskorna vatten och etanol. Bland annat har antioxidanten resveratrol kunnat utvinnas, en antioxidant som vanligen förknippas med druvor och vin.

Antioxidanter är intressanta inom många kommersiella områden. I pappersindustrin kan de exempelvis tillsättas för att papper inte ska gulna. Och i livsmedelsindustrin är de en vanlig tillsats för sin konserverande effekt.

Frågor kan ställas till:
Kerstin Sunnerheim, docent, organisk kemi, 070-918 09 15, e-post: kerstin.sunnerheim@miun.se

Mittuniversitetet är ett multicampusuniversitet med totalt cirka 21 500 studenter, 55 utbildningsprogram och cirka 800 kurser inom bland annat Beteendevetenskap, Humaniora, IT & Data, Lärarutbildning, Medier, Naturvetenskap & Teknik, Samhällsvetenskap, samt Vård.

Mittuniversitetet vision Skog och fjäll som resurser för näringsliv och livskvalitet omfattar nio olika forskningsområden: Bank, försäkring, pension – Entreprenörskap och företagsutveckling – Hälsa, idrott och sportteknologi – Industriell informationsteknologi och digitala tjänster – Kris och risk – Lärande, bildning och kulturarv – Medier och kommunikation – Skogen som resurs – Turism och upplevelser.