Idogen AB

Nyttjande av teckningsoptioner registrerat hos Bolagsverket

Pressmeddelande   •   Okt 19, 2016 09:05 CEST

Idogen AB (”Idogen”) meddelar idag att nyttjandet av bolagets teckningsoptioner av serie TO 1, vars nyttjandeperiod avslutades den 29 september 2016, nu registrerats hos Bolagsverket. 2 432 544 nya aktier har registreras, vilket innebär att antalet aktier i Idogen efter registrering hos Bolagsverket uppgår till 12 222 589 stycken. Aktiekapitalet uppgår till 855 581,23 SEK. Omvandling av interimsaktier till aktier är beräknad att ske den 25 oktober 2016. Olika förvaltare kan ta olika tid, innebärande att aktierna i en del fall kan bli tillgängliga först i början av vecka 44.

Idogens största aktieägare, HCN Group AB, har nyttjat samtliga av sina teckningsoptioner av serie TO 1. Nyttjandet innebär en teckning av HCN Group AB om cirka 1,2 MSEK. Bolaget går med anledning av utspädning från ett innehav i Idogen om 10,66 % till ett innehav om cirka 9,30 %.

För ytterligare information om Idogen, vänligen kontakta:

Lars Hedbys, VD

Tel: 046-275 63 30

E-post: lars.hedbys@idogen.com

Denna information är sådan information som Idogen AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknads­missbruks­förordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 oktober 2016.

Idogen utvecklar tolerogena vacciner som programmerar om immunförsvaret. Benämningen ”tolerogen” kommer av att immunförsvaret efter behandling tolererar den valda molekylen. Det innebär en ny behandlingsmetod för autoimmuna sjukdomar, organavstötning efter transplantation och patienter som har utvecklat antikroppar mot behandling med biologiska läkemedel. Behandlingen bygger på att celler från patientens blod programmeras om till dendritiska celler med kapacitet att specifikt motverka en skadlig immunreaktion. Bolagets plattformsteknologi har potential att kunna utveckla långtidsverkande behandling av patienter som bildat antikroppar mot sitt ordinarie läkemedel och även för att behandla autoimmuna sjukdomar som idag inte går att bota. Härutöver har bolaget potential att förändra transplantationsmarknaden genom att minska behovet av immundämpande behandling efter transplantation. Idogen grundades år 2008 kring en immunologisk upptäckt vid Lunds Universitet. För mer information, besök www.idogen.com