Institutet Dans i skolan

Nyutexaminerade danslärare får direkt anställning

Pressmeddelande   •   Sep 26, 2018 08:34 CEST

Institutet Dans i skolan har gjort en uppföljning av samtliga som examinerats som danslärare från Luleå tekniska universitet 2008–2017 samt Dans- och Cirkushögskolan från 2016 och 2017. Kartläggningen visar att de flesta arbetar som danslärare idag.

En helt ny lärarutbildning startade höstterminen 2003 vid Luleå Tekniska Universitet (LTU), förlagd till Musikhögskolan i Piteå. Ämneslärare i dans för gymnasieskolan 300 hp med dans – fördjupning dans eller dans och annat ämne. 2011 fick även Dans- och Cirkushögskolan i Stockholm examensrätt för ämneslärare i dans och 2016 startade utbildningen också vid Göteborgs Universitet.

I denna uppföljning som genomfördes vårterminen 2018 finns utexaminerade ämneslärare inriktning dans från Luleå tekniska universitet samt från Dans- och Cirkushögskolan. Från LTU har tio årsklasser utexaminerats (första intagning höstterminen 2003) och på DOCH två årsklasser (första intagning 2011).

LTU – utexaminerade 2008 t.o.m. 2017 – 10 årsklasser sammanlagt 65 st. (57 svar = 88%)

Verksamma som lärare i följande ämnen (54 av 57)

Dans 39

dans och engelska 3

dans och matematik 2

dans och rytmik 2

dans och drama 1

dans och so 1

dans och no 1

dans och spanska 1

dans och svenska 1

engelska och matematik 1

svenska SFI 1

bild 1

__________________________________________________________________________________

Sammanlagt 54

Dessutom som danskonsulent 2 och ”annat” 1 (54+3 = 57)

Från LTU har 57 av 65 svarat = 88%

Av 57 arbetar 54 som lärare (95%) varav 51 som danslärare och 3 som lärare i andra ämnen.


DOCH - utexaminerade 2016 och 2017 (2 årsklasser) sammanlagt 11 st. (8 svar = 74%)

Verksamma som lärare i följande ämnen

Dans 5

dans och engelska 1

dans och idrott 1

svenska SVA 1

_________________________________________________________________________________

Sammanlagt 8

Alla 8 arbetar som lärare varav 7 som danslärare och 1 som lärare i annat ämne.

Fördelning på olika stadier och/eller inom olika organisationer

                                                       LTU              DOCH

grundskola                                         25                1

kulturskola                                          1                 4

gymnasiet                                           6                 5

privat dansskola, föreningsliv             4                 1

förskola                                              2

SFI Komvux                                       2

folkhögskola                                      1                  1

______________________________________________________________________________

                                                         54                  8

Flera danslärare arbetar i mer än en skolform eller organisation. Kulturskola och grundskola är vanligt. I den här uppföljningen placeras de där de har största delen av sin tjänst förlagd.

När den första uppföljningen som Institutet Dans i skolan gjorde våren 2016 fanns det endast utexaminerade danslärare från LTU:s danslärarutbildning i Piteå. Uppföljningen visade 2016 att närmare 90% av danslärarna med examen från LTU var verksamma som danslärare på gymnasium, grundskola och eller kulturskola.

Kontakt

Cecilia Björklund Dahlgren, verksamhetschef Institutet Dans i skolan och professor i danspedagogik vid Luleå tekniska universitet
Mobil: +46 (0)70 586 15 15
E-post: cecilia.dahlgren@dansiskolan.se

Institutet Dans i skolan ska inspirera och stödja skolor, kommuner och regioner samt lärarutbildningar så att alla elever får möjlighet att dansa i skolan och att möta dansen som scenkonst. Dansen behöver också introduceras i lärarutbildningarna så att blivande lärare får kunskap om dansens betydelse för elevernas utveckling och lärande. Därför är opinionsbildning, kunskapsutveckling och forskning viktiga delar av Institutets arbete.

Varje år arrangerar Institutet Dans i skolan seminarier, konferenser, kurser, workshoppar och mötesplatser för att ge inspiration och bidra till kunskapsutveckling och erfarenhetsutbyte.

Målen för Institutet Dans i skolans är:- att alla elever får tillgång till dansen som kunskapsområde och att genom dansen främja lärande,- att stärka området dans och lärande genom metodutveckling och forskning