DataPortföljen AB

Nyutgining av boken - Power Pivot och Power BI

Pressmeddelande   •   Okt 04, 2016 12:20 CEST

Kursboken Power Pivot och Power BI är skriven på svenska, för Excel 2010 och senare versioner.

För Microsoft Excel:

  • Office 365 Pro Plus
  • Excel 2016 Professional Plus
  • Excel 2013 Professional Plus
  • Excel 2010

Använd Microsoft Excel för att skapa datamodeller med relationer mellan flera kalkylblad, flera kalkylböcker och även från olika datakällor. Salma data från flera olika datakällor, i en eller flera Pivottabeller.

Presentera din information snyggt med Pivottabeller och Pivotdiagram och använd kopplade Utsnitt för att filtrera rapporter och diagram med ett enda klick.

För att kunna skapa relationer mellan tabeller har man tidigare behövt använda Access eller databasprogram så som SQL m.m. Med hjälp av Microsofts Power BI tillägg kan du nu göra detta i Excel!

Lär dig att bygga datamodeller för att sammanställa data från olika datakällor, presentera informationen på ett snyggt sätt och samtidigt göra så informationen blir enkel att uppdatera och förändra.

Boken går igenom alla fyra Power BI tilläggen i Microsoft Excel för Business Intelligence.

Power Pivot

För att skapa vanliga Pivottabell-rapporter måste först all data vara samlad i kolumner i Excel-kalkylblad. Med Power Pivot går det att hämta data från flera olika kalkylblad, flera Excel-filer eller flera olika datakällor för att skapa Power Pivot-rapporter med hjälp av tabellrelationer.

Power Query

Microsoft Power Query för Excel ger möjlighet till Business Intelligence (BI)-upplevelse i Excel.

Med hjälp av Power Query i Excel får du en och samma miljö för att hämta, sammanställa och filtrera data från en mängd olika källor.

Power View

Med Power View i Excel kan du skapa kontrollpaneler (Dashboards). Du kan presentera Excel rapporter på fler grafiska sätt, med hjälp av kartdiagram och även rörliga diagram, genom att lägga till en tidsaxel.

Power Map

Power Map är ett tredimensionell visualiseringsverktyg för Excel som gör det möjligt att effektfullt analysera geografiska värden, med hjälp av 3D kartor.

Denna bok är Del 2 av en bokserie som handlar om tabeller i Excel . Boken ”Excel-tabeller och Pivottabeller” är Del 1. Alla menyval i böckerna är både på svenska och engelska.

Boken innehåller nyheterna i Excel 2016 och om funktioner skiljer sig mot tidigare versioner av Excel, så beskrivs det också.

ISBN 978-91-7471-983-3, Spiral 300 sidor

25 års jubileum 1991-2016

Företaget DataPortföljen startades upp i november 1991.

MCT Microsoft Certified Trainer logo

Med hjälp av bärbar "Portfölj" dator håller jag utbildningar ute på företag, i användarnas befintliga datorsystem.

Utbildningar kan även genomföras uppkopplade, som videomöte, via delad bildskärm på distans..

Min styrka är att jag kan förklara olika tekniska detaljerna på ett enkelt sätt och utbildar i alla Office programmen. Började redan 1983 praktisera i en datorbutik.

Lär ut mängder av "genvägar i programmen". Många kortkommandon är gemensamma och kan användas i flera program.

Började hålla kurser på studieförbund (i Basic programmering) och håller nu kurser på alla nivåer och versioner av Windows, Office paketet och Lotus Notes.