DataPortföljen AB

Nyutgivinig "Excel-tabeller och Pivottabeller"

Pressmeddelande   •   Okt 04, 2016 12:20 CEST

Excel-tabeller och Pivottabeller är en bok för alla som vill lära sig ­tabellhantering i Excel, från grunden och på djupet. Det finns flera fördelar att definiera ett område i Excel som en tabell. Boken går igenom över 25 stycken.

Med Pivottabeller i Excel har du möjligheter att snabbt ta fram statistik, skapa rapporter och diagram.

Excel-tabeller

Tabeller är en ny funktion som kom i Excel 2003 och hette då Listor. I Excel version 2007 bytte Excel-listor namn till Excel-tabeller.

Det finns många fördelar att definiera ett område i Excel som en tabell. Boken går igenom över 25 stycken.

Pivottabeller

Med Pivottabeller i Excel har du möjligheter att snabbt ta fram statistik, skapa rapporter och diagram.

Boken börjar från början. Hur du skapar din första Pivottabell och tar dig vidare till de mer avancerade funktionerna, så som att beräkna unika värden.

Excel-tabeller och Pivottabeller tillsammans

Du lär dig hur Excel-tabeller används tillsammans med Pivottabeller och hur du bygger enkla datamodeller i Excel.

För alla versioner av Excel

Boken är skriven för Office 365, Excel 2016 och tidigare Excel versioner. När det är skillnader i funktioner mot tidigare Excel versioner visas det med bilder i boken.

Alla kommandon och menyer är både på svenska och engelska.


Antal sidor: 171. Spiral. Svenska. ISBN: 9789174719857.

25 års jubileum 1991-2016

Företaget DataPortföljen startades upp i november 1991.

MCT Microsoft Certified Trainer logo

Med hjälp av bärbar "Portfölj" dator håller jag utbildningar ute på företag, i användarnas befintliga datorsystem.

Utbildningar kan även genomföras uppkopplade, som videomöte, via delad bildskärm på distans..

Min styrka är att jag kan förklara olika tekniska detaljerna på ett enkelt sätt och utbildar i alla Office programmen. Började redan 1983 praktisera i en datorbutik.

Lär ut mängder av "genvägar i programmen". Många kortkommandon är gemensamma och kan användas i flera program.

Började hålla kurser på studieförbund (i Basic programmering) och håller nu kurser på alla nivåer och versioner av Windows, Office paketet och Lotus Notes.