Hammarö kommun

Nyvalda kommunfullmäktige hade sitt första sammanträde den 7 november

Pressmeddelande   •   Nov 08, 2006 16:37 CET

Sammanträdet öppnades av s.k. ”ålderspresidenten” Gunnar Törnqvist (s). Ålderspresident är den som varit ledamot av kommunfullmäktige under längst tid.

Val av presidium i kommunfullmäktige
Därefter valdes Gunnar Törnqvist (s) formellt till ordförande i kommunfullmäktige för nästa 4-årsperiod. Till 1:e vice ordförande valdes Annicka Ekendahl (s) och till 2:e vice ordförande Leif Sandberg (m).

Val av valberedning
Kommunfullmäktige valde en valberedning som består av representanter från de olika politiska partierna. Valberedningens uppgift är att ställa samman förslag till vilka ledamöter och ersättare som ska sitta i kommunens olika nämnder, styrelser, bolag etc.
Den 19 december kommer kommunfullmäktige slutligt att lägga fast hur de nya nämnderna m.m. kommer att se ut.

Budget 2007
Budget för 2007 antogs av kommunfullmäktige. Normalt sker detta vid sammanträde i juni månad. Det år som det är val är det dock det nyvalda kommunfullmäktige som beslutar om budgeten – detta naturligtvis för att en ev. ny majoritet ska ha möjlighet att göra ändringar.
Skatten för kommunen föreslås vara oförändrad – 22:10 kr. Sammantaget har kommunens ekonomi förbättrats under de senaste åren.

Den som vill ha ett ex. av budgeten kan vända sig till Britt-Marie Lönnemalm, kommunstyrelsens kontor, tfn 054 – 51 52 22.