Nyx Security AB

Nyx Security AB övervakar Göteborgare

Pressmeddelande   •   Nov 11, 2010 14:27 CET

Valet föll på det avancerade bevakningssystem som Nyx levererar. Det enda i sitt slag i Europa. Tjänsten bygger på en kombination av manuell och automatisk videoanalys. Nio rörliga och sex fasta kameror är kopplade till en kameracentral, som är bemannad dygnet runt årets alla dagar. Systemet upptäcker automatiskt avvikande rörelsemönster, vilket i kombination med operatörens manuella analys ger mycket goda möjligheter att tidigt avstyra brott eller förhindra skador och olyckor.

 

– Tidigare erfarenheter har visat att det här systemet är otroligt effektivt i brottsförebyggande syfte. Hittills i år har våra kameror stoppat fler än hundra skarpa händelser. Vid exempelvis skolgårdar brukar inbrott och skadegörelse sjunka till närmare noll efter att vår kameraövervakning har installerats, säger Andreas Johansson Österberg som är grundare och ansvarig för produktutveckling på Nyx Security.

 

Tidigare har det ansetts kontroversiellt med kameraövervakning på allmän plats. I svenska bostadsområden har det inte förekommit alls. Men acceptansen ökar kraftigt i och med de resultat som rätt övervakningssystem ger. I fallet Biskopsgården tog de boende själva initiativet till kameraövervakning, och enigheten var stor. Endast ett av cirka 1200 hushåll hade en negativ inställning.

 

Det var i juni i år som Länsstyrelsen gav Bostadsbolaget AB tillstånd till kameraövervakning i området. De etiska betänkligheterna överträffades vida av syftet med övervakningen och den problembild som fanns i boendemiljön.

 

Systemet togs i drift den 1 november och avtalet mellan Nyx och Bostadsbolaget löper på tre år. Det finns enligt Andreas Johansson Österberg goda förutsättningar för en utvidgning:

– Om uppdraget röner framgång, vilket vi redan nu kan se, kommer vi att lansera tjänsten även till andra områden med samma problembild, säger han.

 

Nyx Security är sedan 2001 ett av Länsstyrelsen och Rikspolisstyrelsen auktoriserat bevakningsföretag. 2008 blev Nyx Security Sveriges första auktoriserade kameracentral med visuell bevakning i realtid. Systemet bygger på en högteknologi med en inbyggd intelligent videoanalys i realtid, REVISEC®. Vi hanterar även Talande Kamera® där vi pratar med "buset" på plats.