E.ON Sverige AB

O1 tillbaka på kraftnätet i januari

Pressmeddelande   •   Nov 10, 2006 14:47 CETUnder hösten har ett projekt startats på OKG för att genomföra de anläggningsändringar på Oskarshamn 1 som beslutats med anledning av sommarens händelse i Forsmark.

Analyserna efter F1-händelsen i slutet av juli visade att O1 till stor del hade samma typ av UPS, strömomformare, som fanns i Forsmark. Slutsatsen blev att flera förändringar ytterligare behövde genomföras för att säkra anläggningens robusthet och OKG valde att ställa av O1. Efter att ha gått igenom flera olika alternativ har OKG beslutat att införa ett nytt batterisäkrat nät för att ytterligare förstärka reservkraftmatningen.

I enlighet med OKGs ansvar att bedriva en säker verksamhet har ett projekt initierats och ett intensivt arbete har under hösten utförts för skapa en robust lösning, bedöma arbetsomfattning och fastställa en tidsplan. Samarbetspartner blir Westinghouse som kommer att driva projektet i en allians med OKG. Resurser inom OKG har frigjorts för att kunna ingå i projektorganisationen.

Projektet på O1 genomförs i två etapper. I etapp 1 ingår en ombyggnation av strömomformarna så att de blir extra tåliga mot störningar samt införandet av ett extra skydd som förhindrar att störningar utifrån når in till omformarna. Etapp 1 installeras under november månad. I etapp 2 ingår införandet av ett nytt batterisäkrat nät en dubblering av kraftmatning för vissa utvalda komponenter. Installationerna i etapp 2 sker i december och därefter följer en period av provningar. Samtliga förändringar som beslutas av OKG granskas av SKI, Statens Kärnkraftinspektion, innan tillstånd för återstart ges. Den tidsplan som idag fastställts visar att O1, vid ett klartecken från SKI, är tillbaka på kraftnätet den 19 januari. Eventuella förändringar av denna plan kommer att meddelas på nordpool.com, den nordiska elbörsens hemsida.

Som en följd av det långa stoppet under hösten flyttas nästa revisionsavställning på O1 från våren 2007 till oktober samma år. Flera aktiviteter som var planerade till revisionen 2007 görs därför redan nu och bedömningen är att detta kortar den kommande revisionsavställningen med en vecka.
Ytterligare information lämnas av: Utsänt av:
Erik Mattsén
Anläggningschef O1 Kommunikation & Samhällskontakt
Tel: 0491 – 78 60 13 Tel: 0491 – 78 75 50

OKG Aktiebolag är ett dotterbolag i E.ON Sverige. Företagets verksamhet är koncentrerad till Simpevarp, tre mil norr om Oskarshamn. Med cirka 850 medarbetare driver och utvecklar OKG tre kärnkraftsreaktorer med en sammanlagd effekt på 2 300 MW. Under 2005 levererades drygt 16,5 miljarder kilowattimmar till den nordiska elmarknaden. Företaget svarar kontinuerligt för en dryg tiondel av Sveriges elförsörjning och omsätter årligen ungefär 3 miljarder kronor. OKG är miljöcertifierat enligt ISO 14001.