Naturvetarna

Oacceptabel arbetsmiljö för inspektörer

Pressmeddelande   •   Jun 10, 2013 15:56 CEST

Hot, våld och jävsproblematik. Det är vardag för landets djurskydds-, miljö-, hälso- och livsmedelsinspektörer enligt en ny rapport från Naturvetarna. Naturvetarna kräver att arbetsgivare har en beredskapsplan mot hot och våld och att en statlig utredning om likvärdig tillsyn tillsätts.

Värst utsatta för hot är djurskyddsinspektörer. Så mycket som sjuttio procent av djurskyddsinspektörerna svarar att de blivit utsatta för hot i sitt arbete. Bland miljö- och hälsoskyddsinspektörer samt livsmedelsinspektörer svarar 38 procent att de blivit utsatta för hot.

– Situationen är oacceptabel. Arbetsgivarna måste ha bättre beredskap för hur hot och våld mot tjänstemän ska hanteras. Det gäller framför allt hot på nätet. Enligt undersökningen framgår det att arbetsgivare inte alltid hanterar dessa hot som en del av inspektörernas arbetsmiljö, säger Kristofer Jervinge.

Utredningen visar också att tillsynen inte fungerar likvärdigt runtom i Sverige där de små kommunerna pekas ut som otillräckliga. Problematiken ligger bland annat i knappa resurser och jäv, som ofta utövas av politiker.

För att komma till bukt med situationen anser Naturvetarna att det bör finnas tydligare krav på att arbetsgivaren ska anmäla hot och våld som rör arbetet, framför allt för hot på nätet. Alla inspektörer bör även få ett utökat skydd i lagstiftningen. Naturvetarna anser också att en statlig utredning bör tillsättas som fokuserar på hur en likvärdig, lärande, funktionell och effektiv tillsyn inom dessa områden kan uppnås.

Rapporten ”En ohållbar situation” bygger på två enkätundersökningar till djurskyddsinspektörer respektive miljö-, hälso- och livsmedelsinspektörer i Naturvetarna.

Kontakta Kristofer Jervinge för mer information om rapporten, tel. 08-562 920 25 och e-post kristofer.jervinge@naturvetarna.se.


Naturvetarna är Saco-förbundet för professionella inom life science, jord, skog och miljö, de fysiska vetenskaperna, matematik och data. Förbundet är expert på naturvetares branscher, forsknings- och arbetsvillkor. 32 000 naturvetare har hittills valt att samlas i förbundet, oavsett position på arbetsmarknaden.